Sida

Sida stöder global satsning mot fågelinfluensan

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 15:38 CET

Sida kommer att stödja omfattande insatser mot fågelinfluensan i utvecklingsländer med motsvarande 70 miljoner kronor. Av dessa medel kanaliseras 50 miljoner kronor genom FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO och ytterligare 20 miljoner kronor går till Världshälsoorganisationen WHO:s insatser.

FAO-programmet omfattar:
• Global och regional samordning av de internationella insatser som behövs och internationell expertis.
• Stöd till drabbade länder i Asien för deras arbete med att kontrollera och utrota fågelinfluensan.
• Stöd till länder som ännu inte drabbats men som behöver förbereda sig.
• Stöd som möjliggör snabba insatser i händelse av utbrott i nya länder.

– Utvecklingen är mycket oroväckande. Trots åtgärder fortsätter sjukdomen att sprida sig, vilket utgör ett allvarligt hot mot flera miljoner fattiga människor i drabbade länder. Det är deras ekonomiska försörjning som slås sönder, med risk för undernäring och ökad fattigdom, säger Inge Gerremo, rådgivare på Sida.

Sida-stödet till WHO kommer att användas till: 1) Övervakning av smittspridningen, 2) Genomförande av provtagningar och analyser, 3) Förbättring av laboratoriers kapacitet, 4) Stärkande av fattiga länders beredskap, utveckling av strategier och framtagande av handlingsplaner inför en eventuell epidemi bland människor.

Sedan september 2003 har fågelinfluensa av typ H5N1 härjat i Sydostasien, med utbrott i främst Vietnam, Kina, Indonesien och Thailand. I Vietnam, Kina, Kambodja, Thailand och Indonesien har människor som haft nära kontakt med sjuka fåglar blivit smittade av fågelinfluensa. Under sommaren och hösten 2005 spreds fågelinfluensa av typ H5N1 spridit sig till länder som Ryssland, Kazakstan, Rumänien, Turkiet, Kroatien och Ukraina. Och i januari 2006 rapporterades utbrott i en kycklingbesättning i Nigeria.

– Över 150 miljoner kycklingar har avlivats för att bekämpa sjukdomen. Och masslakten riskerar att få förödande effekter. Befolkningen i många asiatiska länder är i vissa regioner i hög grad beroende av fjäderfähållning för sin försörjning, säger Inge Gerremo.

Dödligheten har varit hög bland konstaterade fall hos människor. Enligt WHO hade i februari 2006 totalt 165 personer insjuknat varav 88 avlidit.
För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.