Sida

Sida stöjder fattiga afrikanska länders uppbyggnad av exportstrategier

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2003 10:10 CEST

WTO-mötet i Cancún: Sida stöjder fattiga afrikanska länders uppbyggnad av exportstrategier

Idag, inför WTO:s ministermöte, inleds ett förmöte i Cancún som ska ge de minst utvecklade länderna möjlighet att ta fram nationella exportstrategier för att på sikt öka sin andel av världshandeln. Sida stöjder International Trade Center, en Genevebaserad organisation som genom seminarier, dialog, forskning och analyser skapar förutsättningar för ökad export från u-länderna. Seminariet i Cancun är inriktat på att identifiera de viktigaste områdena för u-länderna i de pågående handelspolitiska förhandlingarna och att lägga grunden för nationella exportstrategier.

De minst utvecklade länderna blir alltmer marginaliserade i världshandeln. I dag uppgår deras andel av världshandeln till enbart 0,4% och deras aktivitet och representation inom WTO är svag. I världens 49 fattigaste länder lever 570 miljoner människor, vilket motsvarar 12% av jordens befolkning.

– Behovet av tekniskt stöd och förhandlingskapacitet är stort i fattiga länder. Tidigare i år har Sida till exempel fattat beslut om att stödja WTOs fond för utvecklingsländer med 30 miljoner kronor på tre år, säger Rolf Carlman, chef för Sidas avdelning för infrastruktur och ekonomiskt samarbete.

Undersökningar visar att för ett utvecklingsland kostar det upp mot 130 miljoner dollar att följa regelverket för tre existerande WTO-avtal. För flertalet av de minst utvecklade länderna överstiger det deras årliga utvecklingsbudget. De WTO-avtal som nu är under diskussion kommer att ställa stora krav på de länder som ansluter sig. Det handlar t.ex. om konkurrens, investeringar, handelsprocedurer och miljö.

Under Cancún-mötet finansierar Sida också ett symposium som under tre dagar behandlar etiska- och miljömässiga aspekter på handel. Särskild uppmärksamhet kommer att ges till hur WTO-regler påverkar rättvis handel, eko-märkning och andra inititativ för uthållig handel.

Behovet av bistånd är stort, både inom handelspolitik och handelsfrämjande insatser. Förra året bidrog Sida med 128 miljoner kronor för att stärka utvecklingsländernas förhandlingskapacitet och andra åtgärder som syftar till att integrera u-länderna i världsekonomin.

För ytterligare upplysningar kontakta
Sidas Presstjänst 08-688 55 55 eller
Elisabeth Löfvander INEC Näring 08-698 50 77.