Sida

Sida vässar utbildningssatsning och satsar på bättre hälsa i Bangladesh

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 14:59 CET

Sida har beslutat att satsa sammanlagt 725 miljoner kronor under fem år för att ytterligare tre miljoner barn i Bangladesh ska få möjlighet att gå i skolan och för att stödja uppbyggnad av bättre hälso- och sjukvård för befolkningen. Detta är ett led i det långsiktiga svenska stödet till landet. Bangladesh visar framsteg inom många områden - trots att det är ett av de länder i världen med högst andel människor som lever i fattigdom.

Bangladesh har lyckats bryta den negativa trenden när det gäller skolgång. I dag börjar fler barn är någonsin i skolan, allt fler av dem är flickor. Även om över 95 procent skolpliktiga idag börjar första klass så beräknas fortfarande omkring tre miljoner barn stå utanför skolsystemet. Nu tar Sida ett nytt steg och vässar stödet ytterligare.

- Vi vet att det inte räcker med att börja skolan. Eleverna måste också avsluta sin utbildning och utbildningen måste exempelvis vara bättre barnanpassad, hålla hög standard och nå både flickor och pojkar. I den här fasen av vårt stöd är Bangladesh redo att arbeta för att utveckla en grundskoleutbildning med högre kvalitet, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

En nyhet från och med i år är att utbildningsstödet kommer att omfatta alla grundskolor och förskolor, inte bara de offentliga och att Sida och andra givare ökar kraven genom ett helt nytt system där alla utbetalningar inom utbildningsstödet är kopplade till uppfyllda resultat och att finanserna är i ordning.

Samtidigt beslutar Sidas styrelse att öka Sidas stöd till landets hälsosystem. De senaste 20 åren har befolkningens hälsa förbättrats avsevärt. Livslängden har ökat och barnadödligheten minskat, delvis som resultat av en ökad ekonomisk tillväxt samt ökad läskunnighet och sysselsättning för kvinnor. Men också genom framsteg inom hälsosektorn efter ett långt internationellt samarbete som Sverige och Sida varit engagerade i.

I och med det nya stödet stärks Bangladeshs regerings arbete med att förbättra tillgången till hälsovård och familjeplanering samt insatser mot barns undernäring, speciellt för de fattiga. Bangladesh står självt för 76 procent av finansieringen av reformerna.

-  Resultaten från denna ökade satsning kommer att följas upp genom att mäta barn- och mödradödlighet, hur många barn som är undernärda, hur många barn som föds samt hur stor spridning av hiv som förekommer i landet, säger Charlotte Petri Gornitzka.

För mer information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 5555, eller mejla press @ sida.se


För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se