Miljöpartiet de gröna i Nacka

Sidney Holm (mp nacka) anmäler Stockholm kommun för allmänfarlig vårdslöshet

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 15:54 CEST

Idag lämnade Miljöpartiet de gröna i Nackas ena språkrör, Sidney Holm, in en anmälan hos Nackapolisen mot Stockholms kommun om allmänfarlig vårdslöshet med stöd i brottsbalkens kapitel 13.

- Beslutet om att bygga den nya bussterminalen i Slussen är ett oaktsamt agerande som medför stor risk för en okontrollerad brand vilken skulle framkalla fara för annans liv eller hälsa såväl som för omfattande förstörelse av annans egendom, säger Sidney Holm.

  • Förra året blev nästan var sjunde buss underkänd vid Bilprovningen för att det fanns brister i brandsäkerheten.
  • Varje år i Sverige brinner det i mer än var hundrade buss.
  • Förloppet med en s.k. jetflamma vid brand i en biogasbuss sprids lätt från buss till buss om dessa står parkerade bredvid varandra.
  • Slussens nya bussterminal planeras i ett slutet bergrum med endast en in/utfart som ska rymma 48 bussar uppställda sida vid sida. 
  • Miljöpartiet i Nacka har tagit del av ett stort material och samtalat med sakkunniga men kan inte se att användandet av biogasbussar i den nya bussterminalen utretts ur en säkerhetsaspekt.
  • Regeringen har ett övergripande mål om en fossiloberoende transportsektor år 2030 och SL planerar att stadigt utöka andelen bussar med biogas/förnybara drivmedel i Stockholm.

- Jag känner en stor oro som kollektivresenär. Som folkvald politiker känner jag även att jag har ett personligen ansvar för våra invånare som reser med bussen till Slussen dagligen, på väg till och från skola och jobb, därav denna polisanmälan, säger Sidney Holm.

För mer info: http://gogreen.mpbloggar.se/2013/08/22/nya-slussen-en-dodsfalla/

Kontakt:
Sidney Holm, språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka, 073-508 24 80
Nicole Goufas, pressekreterare, 076-195 60 50