Elekta AB

SIEMENS FÖRLÄNGER SITT DISTRIBUTIONSAVTAL MED IMPAC I YTTERLIGARE FEM ÅR I SYFTE ATT UNDERLÄTTA FÖR CANCERKLINIKER RUNT OM I VÄRLDEN

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 08:48 CEST

PRESSMEDDELANDE
Concord, Kalifornien, och Mountain View, Kalifornien, den 5 oktober 2005

Siemens Medical Solutions och IMPAC Medical Systems Inc., ett helägt dotterbolag till Elekta och världsledande leverantör av IT-system för cancervården, tillkännagav idag en 5-årig förlängning av gällande distributionsavtal. Avtalet gör det möjligt för Siemens att distribuera sitt LANTIS® Oncology Information System, vilket baseras på IMPAC’s integrerade kliniska och administrativa mjukvara, till onkologiklinker i hela världen.

Enligt avtalet kan Siemens sälja IMPACs mjukvara för strålterapi av cancer tillsammans med sin utrustning för cancerbehandling, i syfte att möta det omfattande behovet hos dagens onkologikliniker. Siemens kommer också att fortsätta att samarbeta i utvecklingen och marknadsföringen av IMPACs produkter.

“Vi har samarbetat med IMPAC sedan 1992 och det faktum att vi kommer att förbli partners inom onkologilösningar är ett bevis på vår villighet att arbeta tillsammans för att förse cancerkliniker med heltäckande lösningar för kliniska och administrativa behov,” säger Ajit Singh, PhD och VD för Oncology Care Systems inom Siemens Medical Solutions. ”Våra befintliga och framtida kunder kommer att få stor nytta av detta avtal.”

”Vi är väldigt glada över att ha förlängt avtalet med Siemens” kommenterar James P. Hoey, VD för IMPAC och fortsätter: ”detta visar tydligt på våra respektive företags ambition att fortsätta att stödja öppna gränssnitt vilket möjliggör för våra kunder att alltid kunna välja bästa tänkbara lösningarna. Vi uppmanar alla kollegor i branschen att göra detsamma.”

”Utveckling av gemensamma standarder för strålterapi borde egentligen skett för länge sedan och detta samarbetsavtal tillåter oss att fokusera en större del av våra investeringar inom utveckling mot förbättringar av kliniska lösningar och mindre på att upprätthålla kompabilitet med befintliga system,” tillägger Joseph K. Jachinowski, chef för produktutveckling inom Elektakoncernen.


******
För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Julie DeSantis
Public Relations Manager, IMPAC Medical Systems
Tel: +1-650-623-8883, e-mail: jdesantis@impac.com

Amanda Naiman
Manager Media Relations, Siemens Medical Solutions
Tel: +1 610 448-4531, e-mail: amanda.naiman@siemens.com

Peter Ejemyr, Informationsdirektör Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Siemens Medical Solutions

Siemens Medical Solutions en del av Siemens AG med huvudkontor i Malvern, Pennsylvania, USA och Erlangen, Tyskland, och är en av världens största leverantörer till sjukvården med cirka 31 000 anställda och med verksamhet i mer än 120 länder. Siemens Medical Solutions omsatte 7,07 miljarder EUR, hade ett orderintag på 8,12 miljarder EUR och ett rörelseresultat på 1,05 miljarder EUR under verksamhetsåret 2004. Mer information kan fås genom att besöka http://www.usa.siemens.com/medical-pressroom.

Om IMPAC Medical Systems, Inc.

IMPAC grundades 1990 och är den ledande tillverkaren av mjukvara för administration av onkologi. Företaget har vidareutvecklat sin kärnverksamhet till att innefatta ett heltäckande system för elektroniska journaler för strålterapi respektive medicinsk onkologi, digital bildhantering, fullständig klinikadministration, informationssystem för laboratorier och cancerregistrering. IMPACs produkter används av samtliga de grupper av medicinsk personal som bidrar till cancerpatientens behandling. I Nordamerika finns IMPACs system installerade vid över 1 300 onkologiska centra, över 1 100 cancerregistreringsinstitut och mer än 400 laboratorier för klinisk patologi.

Ytterligare information om IMPAC finns tillgänglig på www.impac.com.


Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 700 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.