SIF

Sif ska gå samman med HTF i nytt förbund

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:29 CET

2006-11-29 Sif ska gå samman med HTF i ett nytt förbund med start den 1 januari 2008.
Det beslutade Sifs extra kongress som samlats i Stockholm den 28-29 november för att ta ställning till planerna på samgående med HTF.

Arbetet på att bilda ett nytt förbund går därmed in i en intensiv fas, då båda förbundens kongresser nu sagt ja till att gå samman.

– Beslutet öppnar för en framtidsinriktad och spännande utveckling för våra båda förbund. Med gemensamma resurser har HTF och Sif stora möjligheter att öka medlemsnyttan, genom ökad närhet och bättre stöd och service i ett helt nytt, modernt och kraftfullt fackförbund. Industri- och tjänstesektor närmar sig alltmer. Ett nytt förbund har möjlighet att leda en utveckling som kommer att rita om kartan på den svenska arbetsmarknaden, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz.

Ett förbundsgemensamt arbete kommer nu att starta för att ta fram bl a förslag på stadgar, handlingsprogram, demokratisk organisation, budget och medlemsavgift samt nytt namn för det nya förbundet.
Förslagen ska enligt tidsplanen vara klara för remissomgång i slutet av mars och för beslut av förbundens styrelser i juni.
I början av oktober nästa år möts HTF och Sif i parallella kongresser för att fatta slutgiltigt beslut om samgående. Om svaret också då blir ja kan det nya förbundet med ca 520 000 medlemmar och 45 000 förtroendevalda på 75 000 arbetsplatser i det privata näringslivet bli ett faktum.

Läs mer om HTF-Sif på www.sif.se