Almega

Sifferlöst avtal för Svenska Teknik&Designföretagen.

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 09:00 CET

Svenska Teknik&Designföretagen inom Almega har tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter träffat ett avtal för teknikkonsulter och arkitekter om lokal lönebildning utan centralt fastställda siffror. Avtalet löper över ett år, och tar tillvara de förutsättningar som råder inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn.

- Bland medlemmarna i Svensk Teknik&Designföretagen är majoriteten av medarbetarna akademiker. Därför är det glädjande att vi har en samsyn med våra största motparter kring en lönebildning som sätter fokus på den enskilda medarbetarens prestationer säger Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Avtalet har sin utgångspunkt i ökat lokalt ansvar, decentralisering och utveckling av nya modeller.

-Det är parternas gemensamma uppfattning att det nya avtalet kommer stärka företagens och medarbetarnas utveckling, säger Lena Wästfelt.

Avtalet betonar vikten av att den lokala löneprocessen är genomarbetad och att den följs upp och utvärderas för att hela tiden förbättras. De enskilda löneökningarna diskuteras i det individuella lönesamtalet mellan medarbetare och lönesättande chef och ska baseras på individens prestation, kompetens och skicklighet.

- Avtalet är ett resultat av det långsiktiga och nära samarbete om lönebildning som vi bedrivit med Akademikerförbunden under de senaste åren. Tillsammans har vi utarbetat formerna för att säkra kvalitén i den lokala lönebildningsprocessen, säger Petter Skogar, förhandlingschef för Svenska Teknik&Designföretagen.

Avtalet omfattar 740 företag, som totalt har cirka 31 000 anställda.

För ytterligare information:

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen
mobil. 070-345 6907

Petter Skogar
förhandlingschef, Svenska Teknik&Designföretagen
mobil 070-345 6856

Maria Eriksson
förhandlare, Svenska Teknik&Designföretagen
mobil 070-370 3878

Cecilia Malmström
pressinformatör, Almega
tfn. 070-345 68 59

 

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.