SIF

Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz om regeringens budgetproposition

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 14:13 CEST

Risk för förlorat år i arbetet mot ohälsan

Nästa år riskerar att bli ytterligare ett förlorat år för arbetet mot ohälsan i Sverige.

Det säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz i en kommentar till regeringens budgetproposition som presenterades på måndagen.

- Bättre arbetsmiljö är en grundförutsättning om vi ska kunna minska ohälsan i Sverige. Regeringen säger sig också vilja satsa på åtgärder för ökad hälsa i arbetslivet. Men det man kallar satsning är i själva verket en försvagning.

- Det är visserligen bra att man permanentar 2003 års ettåriga tillskott till Arbetsmiljöinspektionen och de regionala skyddsombuden. Men samtidigt minskar man den totala ramen för både Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet. Förslaget innebär en minskning i förhållande till 2003 med 22 miljoner kr.

- Regeringen säger i sin budget att de regionala arbetsmiljöombudens insatser är avgörande. Då är det minst sagt märkligt att man samtidigt anser att de fackliga organisationerna genom sina medlemmars avgifter ska bekosta huvuddelen av deras verksamhet - som sker i dag.

Sifs förbundsordförande ser positivt på att regeringen säger sig vilja satsa på tillväxt.

- Det är bra att regeringen nu talar om vikten av att vi i Sverige får både fler och växande företag. Men jag saknar de skarpa förslagen för att uppnå detta och de skattepolitiska förslagen i budgeten gynnar inte tillväxten. Det är viktigt att det blir fler och bättre insatser på regional nivå i hela landet för att bidra till företagsutveckling.

- För Sifs medlemmar, som finns i alla sektorer av näringslivet, är tillväxten avgörande. Vi har många förslag som skulle gynna tillväxt och inbjuder regeringen till samarbete kring denna så viktiga fråga.

Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se,
Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se,
Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070- 689 72 32, laila.edholm@sif.se

Pressjour tel: 08-508 972 02