SIF

Sifs industribarometer med utsikter för andra halvåret 2003: Euron redan vardag i svensk industri

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 08:52 CEST

Hälften av de svenska industriföretagen använder redan i dag euron i sin dagliga verksamhet. 50 procent av företagen använder euron i sin fakturering, var fjärde företag i löpande bokföring och nästan var tionde betalar ut löner i euro.

Det visar svaren från Sif-klubbar i ca 140 företag inom 12 olika branscher i Sifs industribarometer som presenteras i dag, måndag. Undersökningen görs två gånger per år för att känna av hur industrikonjunkturen utvecklas.

Industribarometern visar att både försäljning och produktion förväntas öka inom flera branscher under andra halvåret 2003.
Inom branscherna verkstad, bil, IT, energi, kemi, stål/gruv och livsmedel bedöms försäljningen öka och samtliga dessa branscher, förutom bil och kemi, räknar även med en ökad produktion.

- Vi inom Sif vill se en utveckling med fler, bättre och växande företag. Äntligen ser vi nu ökade investeringar i kapacitet. För att utvecklingen ska bli ännu bättre krävs att politikerna ser till att bostadsbyggandet ökar markant i tillväxtregioner.
Men även att riskkapitalförsörjningen till nya företag ordnas och att personer på arbetsmarknaden kan arbeta fullt ut genom att via konkreta insatser minska ohälsan på arbetsplatserna, säger Sifs chefsekonom Nils-Åke Carlsson.

Telekom har det fortsatt tufft. Där förutses ytterligare minskad sysselsättning samtidigt som orderingång och produktion anses förbli oförändrade.

Tufft har också byggbranschen som förutspår minskad försäljning och sysselsättning.

Exportutvecklingen bedöms bli oförändrad med undantag för energi, stål/gruv, verkstad och livsmedel som väntas öka.

Hela industribarometern finns att läsa på www.sif.se.

För mer information kontakta:
Nils-Åke Carlsson, chefsekonom tel. 08-508 971 71 alt. 070-689 71 71
Gösta Karlsson, förbundsekonom tel. 08-508 972 54 alt. 070-559 72 54