Wise Group

Sign On AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:54 CEST

Finansiell information januari-september

• Nettoomsättningen för perioden januari till september uppgick till 29,7 Mkr (25,1), en ökning med 18 procent. För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 7,6 Mkr (7,6) vilket var i nivå med samma kvartal föregående år.

• Resultat före skatt uppgick till 0,3 Mkr (0,3).

• Rörelseresultatet uppgick till -3,1 Mkr (-1,1).

• Rörelseresultatet rensat från engångseffekt vid fjolårets verksamhetsavyttring till FormPipe AB, uppgick till -3,1 Mkr (-2,3).

• Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (0,00).

• Likvida medel uppgick till 1,8 Mkr (2,0).Sammanfattning av viktiga händelser under tredje kvartalet

• Försäljning och resultat försämrades väsentligt under det tredje kvartalet beroende på att integrationen med Wise Consulting AB tog mer tid och kraft än beräknat.

• Under niomånadersperioden steg den genomsnittliga försäljningsintäkten per abonnemang med 36 procent, från 7.900 kronor till 10.736 kronor.

• Efterfrågan på rekryteringstjänster inom affärsområdet Karriär visade god tillväxt. Även affärsområdet HRM har utvecklats positivt med flera nya uppdrag.

• Styrelsen förväntar sig ett positivt rörelseresultat för helåret.

Sign On erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar och effektiviserar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Sign Ons erbjudande innefattar allt från standardiserade och kundanpassade tjänster som levereras via Internet till avancerad HR-rådgivning, rekrytering, karriärcoachning och chefsutbildning. Verksamheten består av affärsområdena HR-OnLine, HRM och Wise Karriär. Sign On (SION) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.