Wise Group

Sign On förlänger teckningstiden i pågående emission till den 8 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2003 16:07 CEST

Med anledning av att Sign On har registrerat ett tilläggsprospekt hos Finansinspektionen förlänger bolaget teckningstiden till och med fredagen den 8 augusti 2003.

Tilläggsprospektet innehåller information om att Sign On har erhållit emissionsgarantier om cirka 40 procent samt att aktieägare motsvarande cirka 20 procent har förbundit sig att teckna sina respektive delar i företrädesemissionen. Tilläggsprospektet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 6 augusti 2003.

Förlängningen görs för att samtliga aktieägare skall kunna göra sin bedömning av informationen om emissionsgarantin.

För vidare information:
·Jan Werne, Verkställande Direktör, Sign On
telefon: 08-555 290 08, 0708-482540 jan.werne@signon.se

Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se

Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Sign On tillhandahåller blanketter, mallar och avtal via Internet samt möjliggör att skicka dem med elektronisk signatur!