Wise Group

Sign On planerar nyemission till början av juli 2003

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2003 11:14 CEST

Styrelsen för Sign On i Stockholm AB (publ) kommer på en extra bolagsstämma, den sista juni 2003, att föreslå genomförandet av en företrädesemission i början av juli 2003. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 20 mkr. Sign On genomför en nyemission för att säkerställa den fortsatta satsningen på Sign Ons affärsområden, elektroniska signaturer och elektroniska Blanketter.
För vidare information:
* Andreas Halvarsson, vice VD Sign On, tel: 08-555 290 07, 070-545 95 95, e-post: andreas.halvarsson@signon.se
Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se
______________________________________________________
Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Sign On tillhandahåller blanketter, mallar och avtal via Internet samt möjliggör för våra kunder att skicka dem med elektronisk signatur!