Signal Partners AB

Signal Partners Oy förvärvar InTime Mobile Computers AB (iTMC) och expanderar till Danmark

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 14:21 CEST

(Helsingfors 2010-09-06) Signal Partners Oy förvärvar InTime Mobile Computers AB (iTMC) och expanderar till Danmark

Efter att framgångsrikt etablerat sig på den svenska marknaden tar nu den finska infrastruktur­specialisten Signal Partners Oy nästa steg i sin expansion genom att förvärva InTime Mobile Computers AB (iTMC). iTMCs tidigare fokus har varit på fordonsinstallerade datorer i transport och logistik, hamnar, samt tyngre industri. Med Signal Partners produktportfölj och organisation i ryggen får bolaget helt andra möjligheter att tillgodose behov för kunder verksamma även i andra sektorer.

Bolaget kommer att ändra namn till Signal Partners AB.

I samband med förvärvet övertar också Signal Partners verksamheten i danska Emcomp ApS. Niels Poulsen, som tidigare ledde Emcomp, kommer även fortsättningsvis att ansvara för området som Area Sales Manager Denmark.

Ett starkt namn på den svenska marknaden tar ledningen

Som ansvarig för att leda Signal Partners utanför Finland har utsetts Styrbjörn Torbacke, tidigare affärsutvecklingsansvarig i Norden och Baltikum för den ledande IT-distributören ScanSource Europe Sprl. ”Torbacke har en utmärkt förståelse för helhetsbilden: IT-branschen, tillverkarna och produkterna, samt kunderna såväl i Sverige som i de andra skandinaviska länderna. Hans lokala förankring är något vi sätter stort värde på. Vi har samarbetat med honom under lång tid och är glada över att få ha honom med i den framtida utvecklingen av Signal Partners”, säger Signal Partners VD Pekka Laitinen.

”Signal Partners tar sin väl beprövade affärsmodell som IT-infrastruktur­partner till Skandinavien. Vi är övertygade om att det finns ett behov av en ny spelare som vi också i de övriga nordiska länderna. Genom att uteslutande fokusera på hårdvara, nätverk och tjänster får vi en flexibilitet som särskiljer oss på ett postitivt sätt från våra konkurrenter”, säger Laitinen. ”Vi kan samarbeta med vilken mjukvarupartner som helst. Det är en stor styrka för oss.”

Signal Partners grundades i april 2010 när Finnohm och Signal Networks fusionerade. Eftersom företagen har årtionden av erfarenhet i IT- och nätverksbranschen, är expansionen utomlands ett naturligt steg framåt. ”Redan när vi började planeringen inför ett nytt Signal Partners var en utlandsetablering ett av de strategiska utvecklingsbeslut vi tog. Det är ett gynnsamt läge nu för en expansion tack vare att marknaden har återhämtat sig. Företag överallt har ett allt större behov av att förbättra sina informations- och materialflöden genom trådlösa lösningar. Nu får vi helt andra möjligheter att kunna hjälpa bolag att göra det också i de övriga nordiska länderna”, säger Laitinen.

För ytterligare information:

Pekka Laitinen, VD, Signal Partners Oy

tel. +358 20 743 1655 och +358 50 377 2266

pekka.laitinen(at)signalpartners.fi

Styrbjörn Torbacke, Territory Manager Scandinavia

tel. +46 8 410 430 00

styrbjorn.torbacke(at)signalpartners.se

Signal Partners Oy är en finsk expert på trådlösa nätverk och en IT-infrastrukturpartner. Med nätverks- och hårdvarulösningar från Signal Partners kan företag uppnå betydande effektivitetsförbättringar i sina material- och informationsflöden. Signal Partners har specialiserat sig på trådlösa nätverk, fordonsmonterade datorer, märkning, samt mobila plattformar för logistik och fältpersonal.  Bolaget har 42 anställda på fyra orter: Vantaa och Uleåborg i Finland, Stockholm och Köpenhamn.

Signal Partners Oy är en finsk expert på trådlösa nätverk och en IT-infrastrukturpartner. Med nätverks- och hårdvarulösningar från Signal Partners kan företag uppnå betydande effektivitetsförbättringar i sina material- och informationsflöden. Signal Partners har specialiserat sig på trådlösa nätverk, fordonsmonterade datorer, märkning, samt mobila plattformar för logistik och fältpersonal.  Bolaget har 42 anställda på fyra orter: Vantaa och Uleåborg i Finland, Stockholm och Köpenhamn.

Styrbjörn Torbacke, Territory Manager Scandinavia

tel. +46 8 410 430 00

styrbjorn.torbacke(at)signalpartners.se