Bombardier

Signalställverk ger Västsverige ökad kapacitet

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 13:07 CEST

Göteborg och Västsverige får markant ökad tågtrafikkapacitet tack vare en omfattande ställverksuppgradering som nu slutförts av Bombardier i samarbete med och på uppdrag av Trafikverket. Ställverket ersätter världens första datoriserade ställverk, som installerades av Bombardier 1978.

För att uppmärksamma händelsen arrangerar Bombardier ett öppet hus vid sin anläggning i Göteborg. I samband med evenemanget får besökare även möjlighet att besöka det nya ställverket som ökar stationens driftskapacitet från 400 till 700 tågrörelser per dag, vilket möjliggör betydande kapacitetslyft i Västsveriges järnvägssystem.

- I och med det här projektets slutförande har vi glädjen att förfoga över ett av världens största signalställverk i fullt bruk i Göteborg, vilket ger kapacitet för den ökade trafik som väntas i och med framtida projekt som exempelvis Västlänken och utbyggnaden av Hamnbanan, säger Anders Sundberg, projektledare vid Trafikverket.

- I nära samarbete med vår kund har vi kunnat slutföra denna komplexa och viktiga uppgradering utan några större störningar i ordinarie trafik, vilket är en stor framgång. Som marknadsledare inom signalsystem i Sverige är vi starkt engagerade i att förbättra den svenska järnvägens infrastruktur och tillväxt, säger Peter Cedervall, vd Bombardier Rail Control Solutions,

2015 är ett märkesår för Bombardier Rail Control Solutions,som i år firar sitt 100-årsjubileum och har huvudkontor och utvecklingscenter i Sverige. I Liljeholmen i Stockholm arbetar 600 ingenjörer och härifrån leds en för många okänd it-industri med 3 600 medarbetare på sex kontinenter. Kontor finns även i Göteborg och Hässleholm.

Med utgångspunkt i och erfarenheter från projekt i Sverige och andra länder har Bombardier genomfört och initierat signalprojekt vid exempelvis höghastighetslinjer i Kina, tunnelbanor i Madrid, stambanor i Zambia och gruvjärnvägar i Indonesien.

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 2 300 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle, Luleå och Göteborg. Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har levererat fler än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret 2014 var 20,1 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på Dow Jones Sustainability World and North America indexes. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com