Lunds universitet

Sigrid Combüchen en av tre hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten i Lund

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 11:58 CET

Författaren och kritikern Sigrid Combüchen, professorn i medeltidsarkeologi vid Eberhard Karls Universität i Tübingen Barbara Scholkmann samt prins El Hassan bin Talal, författare och ledande intellektuell gestalt i Mellanöstern och arabvärlden, har utsetts till Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2007.

Sigrid Combüchen är för en större publik framför allt känd som skönlitterär författare. Hon är också översättare, essäist och kritiker. Hon är flerfaldigt August-nominerad och är översatt till ett tiotal europeiska språk. Genom åren har hon regelbundet förekommit i radio men också i TV.
Sigrid Combüchen har kommit att betyda mycket för Lunds universitet. Vid många tillfällen har hon anlitats för estradsamtal och debatter som organiserats av olika författare inom den humanistiska fakulteten. Hon har också föreläst om så skilda författare som Harry Martinson och Elfriede Jelineck. Som tidigare ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgrupp har hon skaffat sig en övergripande kännedom om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Sedan 2003 är Sigrid Combüchen ledamot av universitetets Kulturforum. Hennes författarskap har ofta tangerat litteraturvetenskapens arbetssätt och villkor. Livsklättraren. En bok om Knut Hamsun (1996) är en biografi som har en forskande, kritisk inställning som grundförutsättning och som dessutom fordrar en beläsenhet och behärskning av allt som skrivits av och om Hamsun. Samma förhållningssätt gäller också de mer utpräglat skönlitterära böckerna om Byron (1988) och Parsifal (1998).

I konkret mening har hennes insats vid Lunds universitets författarskola betytt mycket, både som engagerad lärare och handledare och för utvecklingen av Författarskolans olika delkurser.

Barbara Scholkmann är en av de relativt få ordinarie tyska professorerna i medeltidsarkeologi. Hennes forskning har varit inriktad mot flera fält inom medeltidsarkeologin och senare historisk arkeologi. Inte minst har hon haft betydelse för forskning kring den medeltida materiella kulturen både teoretiskt och praktiskt. Hon har också gjort betydande insatser när det gäller arkeologisk forskning kring kyrkor och kloster. Under senare år har hon i samarbete med lundaforskare intresserat sig för frågan om huruvida reformationen kan spåras i en förändrad materiell kultur.

Hon har spelat en viktig och ledande roll för utvecklingen av medeltidsarkeologin både vetenskapligt och organisatoriskt i sitt hemland och i ett europeiskt sammanhang.

Professor Scholkmann har sedan 1990-talets början haft livliga kontakter med arkeologerna och framför allt medeltidsarkeologerna vid Lunds universitet. De intensifierades när hon 1999 av Riksbankens jubileumsfond fick ett forskningspris för forskningssamarbete mellan Sverige och Tyskland. Det innebar att hon under några längre perioder vistades vid arkeologiska institutionen vid Lunds universitet, där hon föreläste, handledde och forskade.

Genom samarbetet med prof. Scholkmann har kontakterna med tyskspråkiga områden stimulerats och förbättrats.

Prins El Hassan bin Talal (f 1947) tog sina examina i orientaliska studier, BA (Hon) och MA, vid Christ Church College, Oxford University på 1960-talet.

Idag är prins Hassan en ledande gestalt i Mellanöstern och en betydelsefull och inflytelserik intellektuell i arabvärlden. Han är i huvudsak verksam vid ett flertal jordanska och internationella institutioner. Han sitter som ordförande i flera internationella organ som arbetar med freds- och konfliktlösning samt som medlem i Board of Directors of the the Nuclear Threat Initiative, Washington. Prins Hassan är även beskyddare för den danska organisationen The Co-existence Expedition, som bildades i september 2006 efter publicering av Muhammedkarikatyrerna.

Under de senaste 25 åren har prins Hassan publicerat åtta böcker rörande regionala och internationella frågor. Hans främsta publikationer är A Study on Jerusalem (1979) , Christianity in the Arab World (1995) och To be a Muslim (2004). A Study on Jerusalem presenterar Jerusalems historia och strävandena och möjligheterna att skapa fred mellan palestinier och israeler.

Prins El Hassan bin Talals outtröttliga arbete för respekt för andra människors värde, tolerans, förståelse och barmhärtighet är självfallet av utomordentlig betydelse för Mellanöstern idag. Hans texter präglas av en human politik innefattande en global kultur som strävar mot fred, stabilitet och rättvisa och förkastar våld och terror i Guds namn samt av ekonomiska strategier för att minska fattigdom. I Lunds universitets och Humanistiska fakultetens satsning på Mellanöstern är prins Hassans arbete av stort intresse.

Prins El Hassan bin Talal är bror till den avlidne kung Hussein av Jordanien, och farbror till den nuvarande kung Abdullah II.

För mer information om Sigrid Combüchens utnämning till hedersdoktor kontakta:
Claes-Göran Holmberg, docent i litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum. Lunds universitet. Tel: 046-222 84 89, mobil: 070-57 70 790 e-post: claes-goran.holmberg@litt.lu.se

För mer information om Barbara Scholkmanns utnämning till hedersdoktor kontakta:
Hans Andersson, professor em i Historisk arkeologi, Lunds universitet. Tel: 046-291 427, mobil: 0703-17 88 27, e-post: Hans.Andersson@ark.lu.se

För mer information om prins El Hassan bin Talals utnämning till hedersdoktor kontakta:
Henry Diab, universitetsadjunkt i arabiska, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Tel: 046- 222 93 21, mobil: 070-595 19 49 e-post: Henry.Diab@mellost.lu.se