Uppsala Vatten och Avfall

Sigrid De Geyter blir ny vd på Uppsala Vatten och Avfall AB

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 08:04 CEST

Styrelsen för Uppsala Vatten har beslutat att utse Sigrid De Geyter, 41 år, till ny vd. De Geyter tillträder i oktober 2016 och arbetar idag som VA-chef i Norrtälje kommun. Hon efterträder Uppsala Vattens nuvarande vd Tommy Högström, som går i pension i september.

Efter en gedigen rekryteringsprocess och ett enigt beslut i styrelsen och i samråd med personalrepresentanter är vi mycket glada över att kunna presentera Sigrid De Geyter som ny vd för Uppsala Vatten, säger Maria Gardfjell, styrelseordförande i Uppsala Vatten.

Med sin tekniska kompetens och kommunikativa förmåga kommer Sigrid att bidra till en positiv utveckling av bolaget, säger Maria Gardfjell.

Som ny vd på Uppsala Vatten får jag möjlighet att bidra till att skapa hållbara förutsättningar för ett växande Uppsala och jobba utifrån en helhetssyn med vatten, avlopp, avfall och återvinning. Jag ser fram emot detta uppdrag och att få vidareutveckla den fantastiska kompetensen och engagemanget som jag vet finns i bolaget, säger Sigrid De Geyter.

Sigrid De Geyter har arbetat större delen av sitt yrkesliv i energibranschen och har en bred erfarenhet av olika befattningar från bland annat Umeå Energi och Vattenfall. På Umeå Energi började hon 2006 som ansvarig för underhåll av avfallsförbränningsanläggningen för att sedan bli bränslechef 2007. 2010 flyttade Sigrid De Geyter till Uppsala och blev produktionschef för Vattenfalls anläggningar i Uppsala, Knivsta och Storvreta. Därefter arbetade hon 3 år på Vattenfalls koncernstab med koncernövergripande miljöuppföljning och riskhantering. I augusti 2014 tillträdde hon sin nuvarande tjänst som VA-chef i Norrtälje kommun. De Geyter är född och uppvuxen i Belgien, och har examen som miljöingenjör och civilingenjör i energiteknik från Gent Universitet och Umeå Universitet.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).