Sigtuna kommun

Sigtuna blev 2013 års sverigefinska minoritetskommun

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2014 07:44 CET

Samverkan, dialog och gemensamt ansvar. Det har varit
ledorden för Sigtuna kommuns minoritetsarbete under de tre åren som kommunen
har ingått i finskt förvaltningsområde. Ett arbete som nu kröns med Sverigefinländarnas
delegations utmärkelse 2013 års sverigefinska minoritetskommun.

Utmärkelsen överlämnades vid en ceremoni i Borås på
måndagskvällen, vid vilken kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (S)
deltog.

- Jag är väldigt glad och stolt över att få ta emot denna utmärkelse. Vi vill visa att vi tar de
finsktalandes rättigheter precis lika allvarligt som Borås, på de sätt som
passar just oss. Vi är inte perfekta men vi vill göra vårt bästa även i
framtiden. Att vi nu utnämnts till årets sverigefinska minoritetskommun både
bekräftar det vi gjort hittills och är förpliktigande för framtiden,
sa
Bryntesson i sitt tacktal.

Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör för Sigtuna kommun, delade Lars Bryntessons glädje över utmärkelsen:

- Att aktivt arbeta för och värna om våra minoriteters rättigheter är en viktig del i ett demokratiskt
samhälle. I Sigtuna kommun tar vi denna fråga på allvar. Det skapar
förutsättningar för att alla människor i vårt samhälle, oavsett varifrån man
kommer eller vem man är, behandlas med respekt,
kommenterar Hellenberg.

Ur motiveringen:

Sigtuna kommun tilldelas priset för att de genom sitt arbete visar att
de tar minoritetsrättigheter på allvar. Kommunen har hittat lösningar för att
säkerställa minoritetsrättigheter inom förskola, skola och äldreomsorg och
erbjuder service och ett rikt kulturutbud på finska. Kommunens arbete bygger på
tydlig dialog och samverkan med den sverigefinska minoriteten. Det är särskilt
glädjande att Sigtuna kommun väljer att bekosta samordnarens lön från sin egen
budget så att hela minoritetspengen kan användas till insatser för
sverigefinnarna.”

Det är Sigtuna kommuns hårda och målmedvetna arbete som har
lett kommunen fram till dagens utmärkelse, 2013 års sverigefinska minoritetskommun.
Redan 2010 blev Sigtuna finsk förvaltningskommun, men under förra året la
kommunen in en högre växel med sitt minoritetsarbete. Tillsammans med föreningar
och andra organisationer i samhället och genom att möta de enskilda
kommuninvånarna har Sigtuna kommuns arbete varit framgångsrikt. Kommunens
vision och värdegrunder har gett de bästa förutsättningarna för arbetet.

- Sigtuna kommun har gjort ett väldigt bra arbete och vi är stolta och tacksamma för den här
utmärkelsen,
säger Mari Forsberg, projektledare för finsk förvaltningskommun.
Genom det goda samarbetet med våra finska föreningar och andra organisationer får vi veta vad våra finska invånare behöver för stöd. Men det finns fortfarande områden som kan bli bättre, bland
annat att ta in de finska delarna i kommunens ordinarie verksamhet och att utbilda personal i minoritetslagen. Det finns också önskemål om finskt boende för äldre. Och så vore det roligt att få veta vad de sverigefinska ungdomarna vill göra.

Bland de aktiviteter som Sigtuna kommun har genomfört och
genomför kan nämnas den tvåspråkiga förskoleavdelningen som öppnade hösten
2012. Ett år senare ombildades avdelningen och blev helt finskspråkig. Vid
varje äldreboende i Sigtuna kommun finns såväl finskspråkig personal som
underhållning på finska. Övriga aktiviteter är sagostunder på finska, finsk
film, ökat inköp av finsk litteratur, musik och film till biblioteken, stöd
till ett föreningsprojekt inom vilket barn bloggar på finska, fester med
föreningarna med mera. Vidare sker samråd med olika föreningar med finska
medlemmar i kommunen.

Priset delades ut på kvällen den 24 februari, på Sverigefinnarnas
dag, vid en ceremoni på Folkan i Borås. Borås blev 2012 års sverigefinska minoritetskommun.

Fakta:

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk (SFS 2009:724) i kraft. Sigtuna kommun ingick i finskt
förvaltningsområde samma år och därför har det finska språket en förstärkt
ställning i kommunen.

Detta innebär att kommunen

 • ska informera om rättigheter
 • ansvarar för att skydda och främja finska språket
 • främjar möjligheterna att behålla och utveckla den
  finska kulturen i Sverige
 • främjar barns utveckling av en kulturell
  identitet och användning av finska språket
 • ger möjlighet till inflytande och samråd med
  representanter i dessa frågor.

Kommunens finskspråkiga invånare har rätt

 • att använda finska vid sina muntliga och skriftliga
  kontakter med kommunen
 • till finsk förskoleverksamhet, helt eller delvis
  på finska
 • till finsk äldreomsorg, helt eller delvis på
  finska
 • till att främja, utveckla och bevara den finska
  kulturen
 • till samråd med kommunen utifrån finskspråkigas
  behov


För mer
information, vänligen kontakta:

Mari Forsberg, projektledare finsk förvaltningskommun,
Sigtuna kommun, 0736-337372

www.sigtuna.se/finska

www.sigtuna.se/suomeksi

Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har lite över 43 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city, blev årets företagarkommun 2012 och har nyligen utsetts till landets föreningsvänligaste kommun. 
För mer information: http://www.sigtuna.se