Sigtuna kommun

Sigtuna gör om budgeten

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 13:16 CEST

Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har beslutat att budgeten för 2006 ska revideras. Skälet är att förstärka påbörjade satsningar på barnen, de äldre och miljön.

För andra året i rad väljer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna att ändra budgeten under pågående budgetår. Återigen är det kommunens positiva ekonomiska utveckling som möjliggör ytterligare satsningar redan under 2006.

- Vi fullföljer och förstärker de satsningar som påbörjats. Barnen, de äldre, miljön och demokratin har varit prioriterade under hela mandatperioden och det är också där de extra satsningarna görs i den reviderade budgeten, säger kommunalrådet Anna-Karin Lundström (s) i en kommentar.

Den politiska ledningen har under den gångna mandatperioden fokuserat på en stabil ekonomi, samtidigt som strategiska och offensiva satsningar har gjorts i kommunen. Det har gett resultat. Sigtuna kommun toppar Jobs & Society’s Nyföretagarbarometer, bostadsbyggande ligger på fjärde plats i landet och befolkningen växer med ca 1 % om året. Bokslutet för 2005 blev + 68 mkr.

I det nya budgetförslaget görs en satsning på nya instrument till Kulturskolan, antalet feriearbete för ungdomar fördubblas, anslaget till bokinköp på biblioteken höjs, badplatserna rustas upp, en ny bollplan byggs och en familjedag på den nybyggda Midgårdsvallen ska arrangeras.

För de äldre anslås medel till ökade kulturinslag i äldreomsorgen, arrangemangsbidrag till pensionärsföreningarna och festlighet för vårdtagare i öppna hemvården uppmuntras. Försöket med arbetstidsförkortning i äldrevården fortsätter.

Satsningen på föreningslivet fortsätter då en ny bollplan på Prästängarna ska byggas och medel avsätts till föreningslivet för upprustning av utrusning och till projekt som ökar jämställdhet och mångfald. Insatser för ökad trygghet fortsätter. Arbetet med att förbättra belysningen i kommunen förstärks. En klottersaneringsgaranti införs och utvändig kameraövervakning vid särskilt skadeutsatta skolor görs.

De miljöförbättrande insatser fortsätter för EKO-kommunen Sigtuna. Arbetet med energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter fortlöper och tidigareläggs, motorvärmare till kommunens bilar införskaffas för att slippa kallstarter, Måby vattenpark och Steningedalens årike färdigställs och en ligghall för betesdjur ska byggas.

- Det känns mycket bra att vi kan revidera budgeten och förstärka vår framgångsrika politik, avslutar Anna-Karin Lundström (s).

För ytterligare information
Anna-Karin Lundström (s), kommunalråd, tel. 070-618 60 02