Sigtuna kommun

Sigtuna kommun är årets nyföretagarkommun 2012

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 11:20 CEST

Sigtuna kommun har utsetts till årets nyföretagarkommun 2012 av Stiftelsen NyföretagarCentrum Sverige och Visma SPCS. Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har under flera år arbetat målmedvetet med att skapa ett gott företagsklimat och goda relationer med näringslivet.

Kommunledningen i Sigtuna kommun har arbetat intensivt med att skapa en miljö där det är lätt, roligt och attraktivt att bedriva verksamhet i kommunen. Man har under flera år fått goda resultat i olika mätningar och rankningar när företagare själva får utvärdera hur kommunen sköter sig.

Sigtuna kommun har under en längre tid arbetat aktivt med flertalet projekt för att öka och underlätta företagande i kommunen. Inom ramen för utbildningen Förenkla - helt enkelt utbildas kommunens medarbetare i bemötande, service, tillgänglighet och regelförenkling. Målet är bättre och effektivare kontakter mellan kommunen och företagare. Samtliga myndighetschefer och ansvariga tjänstemän deltar i utbildningen.

Sigtuna kommun bedriver också projektet DUKAT för att förenkla för restaurangföretag i sina kontakter med kommunen. En del av projektet är att ha en väg in och därmed enbart en kontaktperson i kommunen för att förenkla för restaurangföretagen. Man bedriver också en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv, utsågs 2012 till årets UF-kommun (Ung Företagsamhet).

- Vårt målmedvetna arbete med företagande och utveckling ger resultat. Vi sätter tillväxten i centrum och fler företag ger fler jobb. Fler jobb ger mer resurser till viktig välfärd. Så hänger vår politik ihop, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S) i en kommentar till att Sigtuna utsetts till årets nyföretagarkommun 2012.

- Vi har haft en bra utväxling på våra satsningar. Vi har många goda förebilder bland entreprenörerna i kommunen och det finns mängder av idéer som vi vill arbeta vidare med. Allt vårt arbete ska genomsyras av vår värdegrund som beskriver hur vi ser på dem som är berörda av vår verksamhet och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus, säger Bosse Andersson (C), kommunalråd Sigtuna kommun, i en kommentar.

Juryns motivering
"Sigtuna kommun har under lång tid verkat för start av nya företag och byggt upp rutiner som förenklar för nyetableringar, uppmuntrat småföretag att delta i upphandlingar och samverkat med ledande aktörer inom nyföretagande. Helt enkelt skapat ett gynnsamt företagsklimat. En väl genomtänkt strategi som ger förutsättningar för ökat nyföretagande.”

Ytterligare information
Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande
Bosse Andersson (C), kommunalråd
genom Daniel Ferreira, politisk sekreterare, 072-727 67 92