Sigtuna kommun

Sigtuna kommun – en av landets tre bästa kommuner på bekämpning av barnfattigdom

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 09:40 CEST

Sigtuna kommun är en av landets tre bästa kommuner på att bekämpa barnfattigdom enligt den kommunrapport som stiftelsen Majblomman presenterar under Almedalsveckan i Visby. 

Stiftelsen Majblomman presenterar sin kommunrapport ”Alla har ansvar för barn- och ungdomsfrågor, inte bara socialtjänsten, förskolan och skolan”. Rapporten belyser hur Sveriges kommuner arbetar med barnfattigdomsfrågan. Resultatet av 271 undersökta kommuner visar att Sigtuna, Umeå och Karlshamns kommun är de tre som enligt stiftelsen lyckas bäst.

Sigtuna kommuns placering skall ses i ljuset av flera års arbete med konkreta insatser för att bekämpa barnfattigdomen. Kommunen har bland annat beslutat att förbjuda alla avgifter i skolan, att skolorna skall förse barnen med matsäck när de skall på utflykt, läxläsning och man genomför kontinuerligt barnkonsekvensanalyser vid viktiga beslut.

Andra viktiga insatser som kommunen vidtagit är extra försörjningsstöd till barnfamiljer under sommaren, barnet i fokus vid bedömning av om en familj har rätt till försörjningsstöd och nolltaxa för föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet i kommunens sporthallar.

Ytterligare ett exempel är arrangemanget The Week, där Sigtuna kommun, AB Sigtunahem och föreningslivet erbjuder alla sommarlovslediga ungdomar 7-16 år en gratis aktivitetsvecka – en stor utomhusfritidsgård, i augusti. Även det kommunala bostadsbolaget AB SigtunaHem arbetar aktivt med barnfattigdomsfrågan och erbjuder barnen som bor i beståndet gratis simskola och sommarkollo.

Stiftelsen Majblommans kommunrapport visar att enbart 11 av de undersökta 271 kommunerna har en plan för hur man ska bekämpa barnfattigdom, Sigtuna kommun är en av dessa. I rapporten går det även att ta del av tio konkreta åtgärder som kan vidtas för att bekämpa barnfattigdomen, man lyfter bland annat vikten av att öka kunskapen om barn som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer och vikten av att stoppa avgifter/insamlingar i skolan.

- Framgångsreceptet är att vi arbetar utifrån ett barnperspektiv med barnen i centrum. Matsäck vid utflykter, avgiftsfri skola, inga skolmåltidsavgifter, nolltaxa för ungdomsidrotten i sporthallar, trygghetsvandringar med barn är bara några av alla satsningarna kommunen genomfört, säger Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, i en kommentar.

Ytterligare information

Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, 0739-62 96 60