Sigtuna kommun

Sigtuna kommun får 7 stjärnor av 10

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:35 CEST

Gröna Bilister har granskat situationen för miljöbilar i Sigtuna kommun med fokus på praktisk handling. I granskningen lovordas kommunens upphandling där kommunen kräver miljöbilar enligt Vägverkets definition, men dessutom poängsätter koldioxidutsläpp i samma nivå som priset - viktning 40/60. Att andelen miljöbilar ibland de bilar som används i kommunens verksamheter är hög, cirka 65 %, ger också pluspoäng. Kommunens miljöpolicy och miljömål framhålls också som ett föredöme.

Som ytterligare skäl till det goda betyget anges:

  • Den omfattande utbildningen av kommunanställda i sparsam körning
  • Den beslutade försöksverksamheten med en kommunal bilpool med miljöbilar som kommer att vara öppen för allmänheten under kvällar och på helger
  • Den aktiva roll kommunen spelade vid etableringen av tankstället för biogas på Arlandaområdet
  • Samarbetet med LFV- Luftfartsverket om att minska utsläppen från markbundna transporter till och från Arlanda
  • Kravet på att de som lämnar anbud vid upphandling av transporttjänster såsom skolskjuts och färdtjänst måste utbilda sina anställda i sparsamt körsättDet finns dock områden där kommunen kan bättra sig anser Gröna bilister. Ett sådant är miljötänkande vid upphandling av transporttjänster.

- Där har vi redan gjort förändringar, kommenterar Gun Eriksson (s) vice ordförande i kommunstyrelsen. Vi har t ex sett till att koldioxidutsläppen ges en större vikt i kommande upphandlingar.

Gröna Bilister efterlyser också ett tankställe för biogas i någon av kommunens tätorter. Kommunens nästa steg i denna fråga är att införa tvåfraktionshämtning av hushållsavfall. Med en lämplig samarbetspartner skulle biogas kunna produceras i närområdet.

Ytterligare ett förbättringsförslag från Gröna bilister är att Sigtuna kommun uppmuntrar sina invånarna att välja miljöbilar och utbilda sig i sparsamt körsätt. Detta tar kommunen fasta på och tänker lägga in, utbildning i sparsam körning och miljöbilar, som en programpunkt i den föreläsningsserie om klimat och miljö riktad till invånarna, som just nu pågår i kommunen.

- I ekokommunen Sigtuna ökar vi gärna trycket i frågor som rör miljö och klimat ytterligare och siktar på att få 10 stjärnor nästa gång Gröna Bilister granskar oss. Dit har ingen kommun nått ännu, avslutar Gun Eriksson (s).

För mer info
Helen Ericson, miljöstrateg, kommunledningskontoret, mobil: 070-542 60 09
Gun Eriksson (s) vice ordförande i kommunstyrelsen, mobil: 070- 250 74 20