Sigtuna kommun

Sigtuna kommun genomför sommarsatsning mot barnfattigdom

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 12:56 CEST

Sommarmånaderna är en period när barn kan uppleva det som extra tungt att ha föräldrar som lever på försörjningsstöd. Familjens ekonomiska situation gör möjligheterna till olika sorters aktiviteter mer begränsad och det är barnen som drabbas i första hand.

Sigtuna kommun har under flera år sökt motverka detta genom ett extra sommartillskott till barnfamiljer som lever på försörjningsstöd. I år utvecklas denna satsning genom att tillskottet per barn
och månad ökas från 300 kronor till 500 kronor under perioden juni. Samtidigt införs krav på att de extra pengarna ska användas specifikt för aktiviteter för barnen, istället för att bara bli ett extra tillägg till försörjningsstödet.

- Barnfattigdom är en av de värsta konsekvenserna av arbetslöshet och ojämlikhet i samhället. Framförallt ska detta motverkas genom att lyfta fler människor från bidragsberoende till jobb, men så länge verkligheten är sådan att föräldrar med hemmavarande barn lever på försörjningsstöd, måste vi hitta sätt att ge även de barnen möjlighet till en rolig och stimulerande sommarledighet, säger Ibrahim Khalifa (S), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i en kommentar.

Det riktade biståndet kan beviljas till fritidsaktiviteter (medlemskap i förening, utrustning i samband med organiserad fritidsaktivitet i ett socialt sammanhang, avgifter, lägerverksamhet, hyra av musikinstrument, språkskola, aktiviteter i samband med skolverksamhet med mera).

Presskontakt:
Johan Dahlqvist, kommunikationschef Sigtuna kommun, tel: 073-666 33 40.


Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har lite över 43 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city, blev årets företagarkommun 2012 och har nyligen utsetts till landets föreningsvänligaste kommun. 
För mer information: http://www.sigtuna.se