Sigtuna kommun

Sigtuna kommun granskas av organisationen Gröna bilister

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:29 CEST

PRESSINBJUDAN
Sigtuna kommun har beställt en så kallad kommungranskning av organisationen Gröna bilister. På måndag 22 september kl 11.00 bjuder vi in till pressträff angående denna granskning och berättar samtidigt om kommunens pågående klimatarbete.

En kommungranskning ger svar på hur bra kommunen arbetar med bland annat: omställning av den egna fordonsparken i miljövänlig riktning, utbildning av den egna personalen i sparsam körning, miljökrav vid upphandling av transporttjänster samt stimulans till medborgarna att välja miljöbil

Välkommen till pressträffen:
Tid:Måndag22 september klockan11.00
Plats:Kommunhuset, Södergatan 20, Märsta

Gun Eriksson (s) kommunstyrelseledamot och Mattias Goldman från Gröna bilister medverkar.

För ytterligare information:
Kontakta: Helen Ericson, miljöstrateg, Sigtuna kommun, tfn: 070-542 60 09

Fakta:
Vid en kommungranskning undersöks följande parametrar:

  • Andel kommunala miljöbilar; nuläget och planerade inköp
  • Viktning av miljökraven i förhållande till andra krav i kommunala fordonsupphandlingar.
  • Miljökrav vid kommunal upphandling av transporter såsom färdtjänst och skolskjuts.
  • Tankmöjligheter för förnyelsebara bränslen.
  • Kommunal utbildning i sparsam och miljövänlig körning "ecodriving".
  • Inköpsmöjligheter och möjligheter att provköra miljöbilar.
  • Lokal tillgång till bilpool samt kommunal hjälp för den som önskar starta bilpool.
  • Lokal stimulans för den som kör miljöbil exempelvis fri parkering, merkostnadsersättning etc.

Resultatet från parametrarna vägs samman till ett index över hur miljöbilsvänlig kommunen är, i förhållande till kommunens storlek.