Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har utsett Årets pedagoger

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 21:10 CEST

De sprider arbetsglädje, väcker nyfikenhet och stimulerar andra till att vilja lära sig mer. Sju lärare har fått utmärkelsen Årets pedagog. Priset delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 15 maj.

Sigtuna kommuns pris ”Årets pedagog” delas årligen ut till lärare eller arbetslag inom förskola, grundskola, gymnasium eller Komvux som visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet. Utmärkelsen är på 40 000 kronor (fördelas jämnt mellan pristagarna) och kan användas till
kompetensutveckling som gagnar verksamheten och/eller pristagaren. I år hade 157 nomineringar inkommit från elever, föräldrar, lärarkollegor och andra kommuninvånare.
Priset delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 15 maj.

- Det är bra att vi kunnat bedriva en skolutveckling över blockgränserna. Skolan förtjänar och behöver en långsiktig planering, spelreglerna ska inte förändras efter varje val. Genom att hjälpa och stötta
varandra kan vi få ett kvalitetsarbete som lyfter skolan,
kommenterar Ibrahim Khalifa (S), ordförande för utbildning och arbetsmarknadsnämnden.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Anna Kalles (S) betonade förskolans betydelse för högre skolresultat:

- En PISA-rapport som offentliggjordes idag bekräftade det som tidigare forskning visat: ju längre en elev gått i förskola, desto högre måluppfyllelse i grund- och gymnasieskolan. Genom våra satsningar på 30 timmars förskola för alla barn, samt allmän förskola från två års ålder, utgör Sigtuna kommun en föregångskommun i landet.

De sju pristagarna är:
Marie Roos, Arlandagymnasiet
Midia Asinger, Arlandagymnasiet
Gunnar Lundström, Komvux
Malin Olofsson Sarra, Tils förskoleområde
Camilla Strandberg, S:t Olofs skola
Elisabeth Nordling, Centralskolan
Mikael Björklund, Råbergsskolan

Motivering och presentation:
Marie Roos, Arlandagymnasiet
Marie är en mycket skicklig pedagog som sprider glädje och arbetslust. Hon arbetar med en mycket tydlig pedagogisk tanke kring det omvända klassrummet och räds inte att testa och utvärdera nya verktyg tillsammans med eleverna. På så sätt finner hon olika individanpassade vägar till elevernas
lärande där eleven är högst delaktig. I sann reflekterande anda över sitt ledarskap i klassrummet och elevernas lärande lyckas Marie kombinera hjärta och hjärna i det hon gör vilket är mycket uppskattat av eleverna. 

Midia Asinger, Arlandagymnasiet
Midia har en förmåga att se till varje elevs individuella förutsättningar i undervisningen och möter dem på deras arena. I klassrumssituationen driver hon eleverna till att ta sig an nya utmaningar och står i framkant när det gäller att integrera ny teknik i undervisningen. Hennes positiva sätt att bemöta eleverna gör dem nyfikna och villiga att ideligen testa nytt. Midia är dessutom en mycket uppskattad mentor som med stort hjärta engagerar sig i varje enskild individs rättigheter och välmående.

Gunnar Lundström, Komvux
Gunnar är en lysande och mycket uppskattad pedagog, inte bara av sina elever utan även sina kollegor. Han är en sann eldsjäl som brinner av engagemang och intresse för sina ämnen, men framförallt sina elever. Med glädje, humor och stort kunnande inspirerar han sina elever och väcker lusten till att lära, inte bara i ämnet, utan för livet. Genom att outtröttligt anpassa undervisningen efter varje elevs unika förmåga och förutsättningar stärker Gunnar individers självkänsla, skapar en delaktighet i lärandet och berikar elevernas liv. 

Malin Olofsson Sarra, Tils förskoleområde
Malin är en mycket ambitiösoch entusiastisk person som tillsammans med sina kollegor driver förskolans viktiga arbete med hållbar utveckling. Med det lustfyllda lärandet i fokus synliggör hennes arbete barnens perspektiv på miljöfrågor, vilket resulterat i många fina utställningar under åren. Barnens engagemang och glädje i det arbetet går inte att ta miste på!

Camilla Strandberg, S:t Olofs skola
Camilla är ett föredöme i sitt arbete med Sigtunaboxen i sina matematikklasser. Hennes arbete genomsyras av ett helhetstänk kring bedömning för lärande och hennes elever förstår och äger lärandemålen samtidigt som de ständigt utmanas att utveckla sina förmågor. Camilla använder med säkerhet modern informations- och kommunikationsteknik i sin undervisning och ger eleverna verktyg att själva producera kunskap, vilket ger dem en fantastisk delaktighet.

Elisabeth Nordling, Centralskolan
Elisabeth har alltid höga förväntningar på alla sina elever och betraktar aldrig något som omöjligt. Med
en sprudlande glädje och relationellt ledarskap får hon barn med särskilda behov att klara kunskapsmålen och skoltrötta elever tillbaka till undervisning. Med skicklighet handleder hon pedagoger i att anpassa undervisningen på individnivå och får omöjliga situationer att vändas till utveckling.

Mikael Björklund, Råbergsskolan
Mikaels arbetssätt att involvera eleverna i sitt lärande är föredömligt. Han engagerar sina elever
genom en fantastisk uppfinningsrikedom och en vilja att testa nytt. Han integrerar modern teknik i sin trä- och metallundervisning genom bland annat elevers dokumentation och återkopplar alltid till varje individs reflektion. Mikael är en positiv och mycket uppskattad pedagog och kollega där ingenting är
omöjligt.


BILD
De sju pristagarna i ”Årets pedagoger” är från vänster Camilla Strandberg, Elisabeth Nordling, Midia Asinger, Mikael Björklund, Gunnar Lundström, Marie Roos, Malin Olofsson Sarra.
Foto: Sigtuna kommun


För frågor vänligen kontakta:
Johan  Dahlqvist, kommunikationschef Sigtuna kommun, tel: 073-666 33 40


Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har lite över 43 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city, blev årets företagarkommun 2012 och har nyligen utsetts till landets föreningsvänligaste kommun. 
För mer information: http://www.sigtuna.se