Sigtuna kommun

Sigtuna kommun nomineras till två priser för bra skolmåltider

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 11:44 CET

Sigtuna kommuns långsiktiga arbete för bra skolmat uppmärksammas
nu med två nomineringar: utmärkelserna Årets Skolmatskommun och Årets Kostchef.

Utmärkelserna delas ut av organisationen White Guide Junior, som syftar till att lyfta fram och premiera helhetstänkandet kring skolmåltiden. Tio kommuner och tio kostchefer är
nominerade, och den 27 maj presenteras resultatet i form av en ranking.

Sigtuna kommun arbetar målmedvetet med kvalitet i alla led i de måltider som serveras på kommunens skolor och förskolor.

- God och näringsrik skolmat är en förutsättning för att kommunens barn och unga ska kunna må bra, orka med skoldagen och uppfylla kunskapsmålen, säger Lola Svensson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, i en kommentar och fortsätter:

- Våra duktiga medarbetare är de som gör att våra mål och ambitioner kan förverkligas, därför är jag glad och stolt över att vår kostchef Kimmo Stenroos har nominerats till priset.

De ekologiska kraven på maten är också högt ställda. Förra året var närmare 30 procent av skolmaten i kommunen ekologisk. Kommunen fick dessutom rätt av Kammarrätten i Stockholm att ställa högre krav på djurhållning i upphandling av livsmedel, främst gällande transporttider, bedövning vid slakt och slentrianmässigt användande av antibiotika i djurfodret.

- Sigtuna kommun har höga ambitionsnivåer när det gäller ekologisk hållbarhet. En viktig komponent i miljöarbetet är satsningarna på mer ekologisk mat i skolan, säger kommunalrådet Pierre Cengiz-Edstrand (MP).

För mer information vänligen kontakta

Lola Svensson (S), barn- och ungdomsnämnden, via Martin Rynoson, politisk sekreterare, 0727-276 792.

Pierre Cengiz-Edstrand (MP), kommunalråd, 076-276 60 35