Sigtuna kommun

Sigtuna kommun ökar dialogen och utvecklar kvaliteten med servicedeklarationer

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 08:00 CET

Sigtuna kommun har antagit ett tjugotal servicedeklarationer som beskriver kommunens verksamheter. Deklarationerna förtydligar vad man som invånare eller brukare kan förvänta sig av kommunens service och tjänster, vilket gör det lättare att veta vilka krav man kan ställa.

En servicedeklaration återger vad man som invånare och brukare kan förvänta sig av kommunen, t.ex. vid snöröjning, sophämtning och öppettider på biblioteken. Hittills har ett tjugotal servicedeklarationer tagits fram och detta är ett av flera steg i kommunens övergripande plan för bättre service och bemötande.

- Ett viktigt mål i kommunen är att ständigt utveckla servicen och kommunens tjänster. Vi hoppas att servicedeklarationerna ska tydliggöra vilka tjänster kommunen erbjuder, vilken service man kan förvänta sig och att man känner att det är lätt att komma med synpunkter på verksamheten, säger Anders Johansson (S), kommunalråd.

Sedan våren 2010 har Sigtuna kommun ett system – Synpunkt Sigtuna – för att bättre ta vara på synpunkter, klagomål och förslag på hur kommunens verksamheter kan utvecklas. En invånare eller brukare kan lämna sina synpunkter via ett formulär på kommunens webbplats, på en blankett, per telefon eller muntligen till någon som är anställd av kommunen. Oavsett vilken väg synpunkterna kommer in registreras de.

- Servicedeklarationerna och synpunktshanteringen är två sidor av samma mynt, säger kommundirektör Greger Svensson. Å ena sidan ska detta underlätta dialogen mellan kommunen och invånarna samt bidra till kvalitetsutveckling. Å andra sidan är servicedeklarationer och synpunktshantering också betydelsefulla för medarbetarna, som ser tydligare vilka förväntningar de har på sig och vad de eventuellt behöver förbättra.

Ytterligare servicedeklarationer kommer att arbetas fram under 2011.

På Sigtuna kommuns hemsida: www.sigtuna.se/servicedeklarationer  kan man ta del av servicedeklarationerna.

För mer information vänligen kontakta

Anders Johansson (S), kommunalråd, mobil: 0736-33 87 85

Nils Bredahl, kvalitetsstrateg, tfn: 08-591 266 08, mobil: 0707-370 370