Sigtuna kommun

Sigtuna kommun skapar individanpassade introduktionsprocesser för nyanlända

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 10:13 CEST

Den blocköverskridande kommunledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) utvecklar SFI (Svenska för invandrare) till en individanpassad
introduktionsprocess, för att förbättra möjligheterna för nyanlända kommuninvånare att snabbt kunna bli delaktiga i samhället.

Idag kan det ta upp till sju år för en nyanländ att komma ut i arbete. Som nyanländ hänvisas man till samma generella program, som Svenska för Invandrare (SFI), oavsett om man är civilingenjör eller analfabet. Nu ska Sigtuna kommun istället fokusera på lösningar som utgår från varje individs förutsättningar.

Möjligheten att komma vidare till egen försörjning ska genomsyra hela introduktionen, genom individanpassade heltidsprogram där studier varvas med praktik och språkundervisning. För att kunna ge rätt stöd till varje enskild person ska individuella utvecklingsplaner tas fram. Befintliga kunskaper  ska också kartläggas och synliggöras. Insatserna ska utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt. Målet är att varje nyanländ individ ska vara i egen försörjning inom två år.

Ett utvecklingsprogram för introduktionsprocessen tagits fram av en tvärpolitisk styrgrupp, där även
oppositionen deltagit. Utvecklingsprogrammet antogs på utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde torsdagen den 29 augusti, i full politisk enighet.

Vi går nu från ett föråldrat sätt att se på integration till en modern introduktionsprocess, som utgår från arbetslinjen. Det är inte rimligt att nyanlända invånare med yrkeskunskaper och utbildningar
från sina hemländer ska behöva vänta så länge med att bli delaktiga i samhället och komma ut i arbete,
säger Ibrahim Khalifa (S), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i en kommentar.

För frågor vänligen kontakta:

Johan Dahlqvist, pressansvarig Sigtuna kommun, telefon: 073-666 33 40

Ibrahim Khalifa (S), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, genom Martin Rynoson, politisk sekreterare, telefon 0727-276 792

 

Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstocholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012.  För mer information: http://www.sigtuna.se