Sigtuna kommun

Sigtuna kommun startar mentorsprogram för nya lärare

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 09:33 CEST

Sigtuna kommun fortsätter att satsa på skolutveckling och på att bli en av de bästa skolkommunerna i landet. Som ett led i detta arbete har kommunen arbetat fram ett mentorsprogram tillsammans med de två lärarfacken (Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund). En starkare och tydligare lärarroll ger bättre förutsättningar att stödja barnen att uppnå kunskapsmålen.

 

Mentorsprogrammet innebär en yrkesintroduktion som fördjupar kunskaperna om och skapar bättre förståelse för skolans värdegrund, lärandeprocess, didaktik och ledarförmåga. Syftet med introduktionsprogrammet är att den nyexaminerade läraren skall kunna få råd och stöd av en mentor som skall fungera som samtalspartner. För att den nyexaminerade läraren skall få sin lärarlegitimation, och därmed få sätta betyg och få en tillsvidareanställning i kommunen, måste läraren klara introduktionsprogrammet.

 

Mentorn skall stödja läraren på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan, men även på ett strukturerat vis pröva och säkerställa lärarens förmåga och kompetens. Men även bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren och utveckla lärarens förståelse för skola/förskola som arbetsplats samt för dess roll i samhället. Mentorsprogrammet skall skapa goda förutsättningar för lärarens professionella utveckling.

 

Sigtuna kommuns nyligen antagna skolutvecklingsprogram belyser vikten av tydlighet och struktur i arbetet med att få fler barn att nå kunskapsmålen. Därför måste samtliga mentorer gå en specialutformad mentorskurs för att garantera kvaliteten på det stöd som sedan ges till de nyexaminerade lärarna. Den som skall bli mentor måste ha en gedigen erfarenhet av yrket. Då kommunledningen prioriterar skolutvecklingsarbetet höjer Sigtuna kommun lönen för mentorerna med ca 18 000 kronor per år.

 

-          Med ett bra mentorsprogram kommer vi att ha ännu större möjlighet att konkurrera om landets bästa lärare. Det är viktigt eftersom vi vet att bra lärare är avgörande för att barnen skall uppnå kunskapsmålen, säger Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, i en kommentar.

 

-          Det nya mentorsprogrammet underlättar övergången från studierna till den praktiska yrkesrollen för de nyexaminerade lärarna. En lärare som i början av sin karriär får stöd att utveckla sig själv, att praktiskt tillämpa vetenskapliga teorier och tid att ha pedagogiska möten med en mentor blir en säkrare och bättre lärare. Att Sigtuna kommun dessutom avsätter arbetstid till detta och ger mer pengar i lönekuvertet för mentorerna är något vi givetvis välkomnar, säger Anna Strömberg Johansson, ordförande Lärarförbundet i Sigtuna, och Marie Axelsson, kommunombud Lärarnas riksförbund, i ett gemensamt uttalande.

            

Ytterligare information

Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, 073-962 96 60

Anna Strömberg Johansson, ordförande Lärarförbundet, 073-661 38 12

Marie Axelsson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-737 03 28