Sigtuna kommun

Sigtuna kommun tar nya tag för tillgängligheten

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 16:12 CEST

Sigtuna kommun har antagit ett tillgänglighetsprogram. Det gäller för perioden 2013 – 2017 och ersätter det dokument som tidigare kallades "handikappolitisk plan". Målet för programmet är att Sigtuna kommun ska skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att vara fullt delaktiga i samhällslivet. Det är grundläggande förutsättning för att nå kommunens mål om delaktighet, mångfald och jämlikhet.

Lokaler, informationsförmedling och verksamheter ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga. Diskriminering mot personer med funktionsnedsättning ska förebyggas och bekämpas, och hinder för deras delaktighet i samhället ska undanröjas. Vidare poängteras vikten av ett arbetsplatsperspektiv, där kommunen bland annat får en tydlig roll i att, tillsammans med näringslivet, skapa förutsättningar för att få ut fler personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

En tillgängligghetssamordnare har anställts på deltid, för att se till att kommunen tillämpar lagstiftningen inom området. Vidare har ett stipendium på 10 000 kronor per år inrättats som ska stimulera till utveckling och förnyelse inom tillgänglighetsområdet.

I samband med detta byter också kommunens handikappråd namn till tillgänglighetsrådet., med Lola Svensson (S) som ordförande, och Margareta Billegren från NHR (Neurologiskt handikappades riksförbund) som vice ordförande.

- Vi tar nu ett förstärkt grepp om arbetet för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Att vi nu byter namn från handikappråd till tillgänglighetsråd är en viktig signal för att visa att vi tar vår utgångspunkt i möjliggöranden istället för hindren, säger Lola Svensson (S).

Margareta Billegren, som företräder de ideella föreningar som jobbar med tillgänglighetsfrågor, är också positiv till utvecklingen:

- Med det arbete som sker i tillgänglighetsrådet och i samarbete med kommunens förvaltning känner jag att de föreningar jag representerar har fått ökade möjligheter till delaktighet och inflytande, säger Margareta i en kommentar.

För mer information kontakta

Lola Svensson (S), genom Marin Rynoson, politisk sekreterare, telefon 0727 276 792, martin.rynoson@sigtuna.se

Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstocholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012.  För mer information: http://www.sigtuna.se