Sigtuna kommun

Sigtuna kommun välkomnar förstudie om Märsta station

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 15:54 CEST

Landstinget har beslutat att utreda hur en bättre bytespunkt kan skapas vid Märsta station. Beslutet togs i samband med att landstingsfullmäktige nyligen beslutade om investeringsbudget för 2014.

Beskedet välkomnas av den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) i Sigtuna kommun.

- Kollektivtrafiken måste fungera även utanför tullarna. Utvecklingen av Märsta station har länge varit eftersatt, och förhoppningsvis kan detta bli ett första steg i en process för att äntligen komma någon vart med frågan, säger Bosse Andersson (C), kommunalråd och tillika den ledamot i Stockholms läns
landsting som drev igenom förslaget.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (S) välkomnar förstudien:

- Behovet av en bättre lösning för Märsta station är stort. Landstingets beslut är en naturlig följd av att Arlanda-Märsta utpekats som en av länets regionala stadskärnor. Vår kommun är viktig för hela Stockholmsregionens tillväxt. Jag vill understryka att utredningsbeslutet också förpliktigar, utöver
att skapa förhoppningar måste det nu bli leverans.

Även Miljöpartiets kommunalråd i Sigtuna kommun, Pierre Cengiz-Edstrand, ser förstudien som ett steg i rätt riktning.

- Ska vi kunna skapa ett ekologiskt hållbart samhälle och minska utsläppen av koldioxid måste vi få fler människor att välja kollektivtrafiken framför bilen. Ska pendeltåget bli ett mer attraktivt färdsätt till och från kommunen måste Märsta station rustas upp och utvecklas, säger han.

För frågor vänligen kontakta:
Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande, genom Martin Rynoson, politisk sekreterare, tel: 0727-276 792
Pierre Cengiz Edstrand (MP), kommunalråd, tel: 0704 679 485
Bosse Andersson (C), kommunalråd, tel: 0736 610 402


Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstocholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012.  För mer information: http://www.sigtuna.se