Sigtuna kommun

Sigtuna kommuns ledning kritisk till ny flygplats på Ärna i Uppsala

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 09:39 CET

Ledningen i Sigtuna kommun är kritisk till att låta Ärna i Uppsala utvecklas till en ny civil flygplats. Det framgår av det remissyttrande som nu skickats till Uppsala kommun i samband med att en ny översiktsplan tas fram.

 

-         Utifrån den tydliga regionala samsynen att värna och stärka Arlanda flygplats samt kravet på att minska koldioxidutsläppen är det svårt att motivera en ny civil flygplats i Uppsala, säger Anders Johansson (S) kommunalråd i Sigtuna kommun.

 

Att låta den militära flygplatsen Ärna i Uppsala övergå till civil verksamhet är en av de frågor som Uppsala kommun ska ta ställning till framöver. Frågan är i dag ute på remiss inför den översiktsplan som ska tas för Uppsala kommun 2010.

 

Sigtunas kommunledning har lämnat ett yttrande i frågan som kommer att tas upp i det samråd som föreligger Uppsala kommuns översiktsplan för 2010.

I yttrandet framhåller man vikten av att istället satsa på en samverkan kring förbättrade kollektivtrafik i det så kallade ABC-stråket Uppsala – Stockholm. Kapacitetsförstärkningar av Ostkustbanan, en återupptagen järnvägstrafik på sträckan Enköping – Uppsala är några av de förslag som skulle förbättra kommunikationerna till Arlanda flygplats och minska utsläppen.

 

-         Vi går mot allt större arbetsmarknadsregioner. I dag tillhör Uppsala och Stockholm samma lokala arbetsmarknad. Arlanda är, som regional arbetsplats och flygnav, av central betydelse både för Uppsala kommun och regionen som helhet. Vi vill se en internationellt konkurrenskraftig Arlanda flygplats, det är där kraftsamlingen bör ske, säger Anders Johansson (S) kommunalråd i Sigtuna kommun.

 

För mer information, kontakta:

Anders Johansson (S) kommunalråd, tfn 073-633 87 85

Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun, tfn 073-661 35 59

 

Bakgrund:

Ärna är en militär flygplats i nordvästra delen av Uppsala kommun. För närvarande koncessionsprövas möjligheterna till att Ärna övergår till civil verksamhet. Flygplatsen har pekats ut som riksintresse för civil luftfart av Transportstyrelsen. Det tidigare riksintresset för landets totalförsvar kvarstår tillsvidare