Sigtuna kommun

Sigtuna sjunde bästa miljökommun i landet

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 15:41 CEST

Den 28 juni presenterade tidningen Miljöaktuellt sin rankning över Sveriges bästa och sämsta miljökommuner. Sigtuna kommun placerar sig på sjunde plats och är med det näst bästa miljökommun i Stockholms län.

- Det här är ett erkännande för det framåtsyftande klimat- och miljöarbete som vi bedrivit i Sigtuna kommun de senaste åren. Vi har tagit ett helhetsgrepp om miljöfrågorna. Idag jobbar vi både med konkreta åtgärder och strategiska frågor för att nå resultat på kort och lång sikt, säger Ronnie Lundin (S) ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i en kommentar.

Sveriges kommuner har bedömts ur ett miljöperspektiv. Tidningen Miljöaktuellt har mätt kommunernas aktivitet och progressivitet inom miljöområdet de gångna åren. Det har skett genom en undersökning som Miljöaktuellt genomfört om kommunernas förändringsbenägenhet och genom att använda Naturskyddsföreningens Klimatindex från 2007. Därutöver har poängsättning av aktiviteter inom olika områden gjorts.

Sigtuna kommun har bl.a. fått aktivitetspoäng för medlemskap i miljönätverken Sveriges Ekokommuner och Uthållig kommun. Under hösten 2008 genomförde organisationen Gröna bilister en granskning av kommunen som gav 7 av 10 möjliga stjärnor. I Naturskyddsföreningens Klimatindex 2007 låg Sigtuna kommun på 24 plats. Sedan dess har kommunen tagit fram en klimatstrategi. Arbetet med att ta fram nya miljömål är påbörjat och ett arbete med att ta fram en trafikstrategi pågår också.

Sigtunas kommunledning har under de senaste sex åren gjort kraftfulla insatser på klimat- och miljöförbättrande åtgärder, bland annat:

  • över 85 % av kommunens personbilar är miljöbilar samtidigt som kommunens
  • inköp av eget vindkraftverk för att producera egen miljövänlig el
  • samarbete med LFV och andra företag på flygplatsen kring åtgärder för att minska utsläppen från de markbundna transporterna
  • medverkar till en ny kombiterminal som innebär att mer gods kan transporteras på järnväg istället för på väg
  • byte av fönster till energiglas på flera skolor, ersättning av glödlampor med lågenergilampor, installation av närvarogivare, utbyte av gamla torkskåp, frysar och kylskåp för att minska energiförbrukningen i kommunala fastigheter
  • grön IT
  • anställda utbildas i sparsamt körsätt, så kallad ecodriving

- För att nå framgång i miljöarbetet måste kommunernas politiska ledningar ta sitt politiska ansvar för miljöarbetet. Vi måste ta initiativ och vara pådrivande inom de kommunala verksamheterna, men också genom samarbete med andra aktörer, avslutar Ronnie Lundin (S).

Ytterligare information:

Ronnie Lundin (S), ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tel. 070-738 76 70