SigtunaHem

SigtunaHem anlitar Wingårdhs

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2016 12:50 CEST

Wingårdhs Arkitektkontor AB ritar SigtunaHems första kvarter i Sigtuna stadsängar.

Våren 2016 bad SigtunaHem tre arkitektkontor att ta fram var sitt förslag för det första kvarteret i den helt nya stadsdelen i Sigtuna. Nu har förslagen utvärderats och SigtunaHem väljer att gå vidare med Wingårdhs. Arkitektkontoret får därför i uppdrag att genomföra projektet och realisera sitt förslag i en kommande samverkansentreprenad.

Wingårdhs förslag rymmer 72 lägenheter, 50 fordonsplatser i garage och fyra lokaler i markplan.

Preliminär byggstart: Hösten 2017.

Preliminär inflyttning: Vintern 2018/2019.

Kontaktpersoner
Endre Barat
Projektledare SigtunaHem
08-591 796 19
endre.barat@sigtunahem.se

Per Glembrandt/Anna Söderberg
Wingårdhs Arkitektkontor AB
010-788 10 15/010-788 10 37
per.glembrandt@wingardhs.se/anna.soderberg@wingardhs.se

Läs mer
SigtunaHems ny- och ombyggnation
Sigtuna stadsängar
Wingårds Arkitektkontor AB

Sigtuna stadsängar är ett visionsstyrt stadsbyggnadsprojekt där hållbarhet och medborgarinflytande står i fokus. Den första detaljplan som beslutats av Sigtuna kommunfullmäktige omfattar 600 nya lägenheter.

SigtunaHem är ett kommunägt bostadsföretag verksamt i Sigtuna kommun som äger och förvaltar 4 600 lägenheter med hyresrätt. Det betyder att drygt var tredje Sigtunabo bor i en SigtunaHem lägenhet. Det betyder dessutom att SigtunaHem i kraft av sin storlek och ägarförhållande har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Sigtuna.

SigtunaHems målsättning är att tillhandahålla attraktiva hyresrätter till rimliga priser, i vackra, trygga och socialt väl fungerande boendemiljöer. Och att skapa mervärden för sina hyresgäster.