SigtunaHem

SigtunaHem får besök av 50 italienska arkitekter och forskare.

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 06:00 CEST

Och när bland annat energieffektivisering, förnybara energikällor och hållbar utveckling står på programmet. Liksom frågor om äldres boende och aktiviteter. Ja, då väljer italienarna att förlägga sitt Sverigebesök till SigtunaHem. Det efter att ha rådfrågat SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretags branschorganisation.

- Vi valde SigtunaHem just av anledningen att SigtunaHem är duktiga och framsynta inom så många områden, ett spännande och positivt företag, menar Therese Rydstedt, SABO.

Med ett särskilt intresse för energieffektivisering och förnybara energikällor står naturligtvis ett besök på nybyggda Steningehöjden på agendan. Uppvärmningen där sker genom en bergvärmeanläggning. Där energi lagras via mark- och solkollektorer. Något som rönt stor uppmärksamhet i branschen och visat sig både energi- och kostnadseffektivt.

Vidare kommer sällskapet att besöka visningslägenheten på Arhem, ett trygghetsboende för personer fyllda 70 år. På plats kommer Lola Svensson att berätta om Sigtunahems aktiviteter för äldre och hjälpmedelsinstitutets representant om tekniska tjänster.

- Mina förväntningar är att både vi på SigtunaHem och italienarna ska få ett positivt utbyte av dagen. Och att värdefulla kontakter skapas inför framtiden. Det betyder naturligtvis mycket att vidga sina vyer också utanför landsgränsen och få nya perspektiv, menar Kicki Björklund, VD Sigtunahem och värd för dagen.

Dagen inleds 9.30, tisdagen den 14 juni, på SigtunaHems huvudkontor med information från både SigtunaHems VD, Kicki Björklund och SABOs representant Therese Rydstedt.

Resan är organiserad av den italienska branschorganisationen Legacoop Abitanti för kooperativa bostadsföretag. Organisationen har cirka 1 000 medlemsföretag (kooperativ) med lägenheter för totalt cirka 370 000 familjer. Kooperativen finns runt om i hela Italien.

Frågor besvaras av Kicki Björklund, 070-663 14 66

SigtunaHem är ett kommunägt bostadsföretag verksamt i Sigtuna kommun som äger och förvaltar 5 400 lägenheter med hyresrätt. Det betyder att drygt var fjärde Sigtunabo bor i en SigtunaHem lägenhet. Det betyder dessutom att SigtunaHem i kraft av sin storlek och ägarförhållande har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Sigtuna.

SigtunaHems målsättning är att tillhandahålla attraktiva hyresrätter till rimliga priser, i vackra, trygga och socialt väl fungerande boendemiljöer. Och att skapa mervärden för sina hyresgäster.