BRM Europe AB

SigtunaHem samarbetar med BRM Europe inom risk- och krishantering

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 14:01 CET

Ett kommunägt fastighetsbolag som SigtunaHem har ett stort ansvar för de drygt 9.000 kommuninvånare i Sigtuna som bor i någon av bolagets fastigheter. För att skapa ett tryggare boende för hyresgästerna har SigtunaHem valt att samarbeta med BRM Europe i frågor som rör riskhantering och krishantering. Samarbetet ska stärka Sigtunahems organisation att möta de utmaningar som ett modernt fastighetsbolag ställs inför, både i det dagliga arbetet och när det oväntade inträffar.

BRM Europe är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med över 230 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv varav drygt 70 myndigheter. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplaner, krisövningar, riskanalyser, sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour. BRM Europe är en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.