SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

SIK utvecklar grödor som kräver lite vatten

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 11:12 CEST

Odling av spannmål kräver mycket vatten, vilket är ett problem i de torra delarna av världen, t ex i stora delar av Afrika. Med en stigande global medeltemperatur förväntas även södra Europa bli mycket torrare än idag med nya krav på minskad vattenförbrukning i jordbruket som följd.

Olika grödor kräver olika mycket vatten. I södra Afrika växer sorghum (durra) och olika typer av hirs vilka är väl anpassade till torra förhållanden och långa perioder av torka. Sorghum påminner om majs och vid torka ger sorghum dubbelt så stor skörd som majs. Hirs finns i många varianter och de är nyttiga med höga halter mineraler, essentiella aminosyror och är dessutom naturligt glutenfria. Sorghum och hirs är alltså utmärkta alternativ, främst till majs, men det finns få utvecklade produkter. Bristen på andra produkter än traditionella afrikanska grötar är en stark orsak till att sorghum och hirs enbart odlas i liten skala.

SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik utvecklar tillsammans med University of Pretoria i Sydafrika nya produkter för sorghum och hirs. Genom nya bakmetoder utvecklas nya, glutenfria bröd vilka i Sverige efterfrågas av glutenintoleranta och i södra Afrika leder till minskad import av vete. Proteiner från sorghum används till bioplaster och för att förbättra exporten av frukt och nötter. Detta bidrar till en utvecklad marknad för de lokalt odlade sorghum och hirsvarianterna med ökad odling, säkrare skördar och minskad vattenförbrukning som följd.

Vidare läsning:

www.sik.se/sorghumfoam/
www.sik.se/enviropak/
www.sik.se/traditionalgrains/

För mer information kontakta gärna Mats Stading, 031-335 56 37, 031-335 56 00 (vx), 070-485 40 07