Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

SIKA, Banverket och Vägverket överens om inriktningen

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 09:14 CEST

SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) har under våren tillsammans med Banverket och Vägverket haft regeringens uppdrag att samordna arbetet med underlag till regeringens kommande infrastrukturproposition.

I flera nyhetsinslag under sommaren har arbetet refererats. Den 13 och 14 augusti har Sveriges Radios ekoredaktion haft inslag om några av SIKA:s synpunkter i inriktningsrapporten. SIKA vill därför förtydliga bakgrunden.

– Samarbetet i inriktningsplaneringen har varit mycket tillfredsställande, säger SIKA:s generaldirektör Kjell Dahlström i en kommentar. SIKA och trafikverken har delvis olika uppdrag och har i det stora hela varit överens om fördelningen av arbetet mellan myndigheterna.

– I vår egen rapport om inriktningsplaneringen har vi bland annat föreslagit att en trafikslagsövergripande expertgrupp inrättas för att granska miljardprojektens” beslutsunderlag, fortsätter Dahlström. Årets inriktningsplanering genomfördes på
mycket kort tid vilket är en förklaring till att känslighetsanalyser inte kunde genomföras fullt ut. SIKA har därför i inriktningsrapporten pekat på betydelsen av att inriktningsunderlagen kompletteras med känslighetsanalyser, innan en inriktningsproposition läggs fram. SIKA pekar också i rapporten på betydelsen av en ökad trafikslagsövergripande samordning i planeringen.

Steg har tagits i den riktningen under våren.

– Jag kan även tänka mig att infrastrukturproblemen skulle behöva diskuteras mer öppet ute i samhället och inte bara av experter. Annars är risken stor att vi som resenärer och transportörer bara kommer till tals när bensinpriset går upp, trängselskatt införs eller när ett enskilt väg- eller järnvägsbygge diskuteras, säger
Dahlström och tillägger att trafikverken och SIKA gemensamt kan hjälpa till att öppet redovisa olika handlingsvägar för framtiden.


Ytterligare information:
Monica Svedin, informationschef, tel: 063 -14 00 05

SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, Akademigatan 2, 831 40 Östersund
Tel: 063- 14 00 00, Fax: 063-14 00 10, www.sika-institute.se