Siljan Turism AB

Siljan Turism firar 25 år

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 14:38 CET

SILJAN TURISM FYLLER 25 ÅR

Siljan Turism bildades 1987 efter ett initiativ av Leksands dåvarande kommunalråd Björn Doverskog och syftade till att öka samarbetet och utvecklingen av besöksnäringen i kommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa.

Företaget har under hösten firat genom att bjuda in sina intressenter inom besöksnäringen till träffar på turistbyrån i respektive kommun. Träffar som varit uppskattade av de som kommit och som gett både Siljan Turisms anställda och intressenterna från besöksnäringen nya uppslag inför framtiden.

Företagets VD, Birgitta Pettersson, har under sina två år i rollen följt utvecklingen inom besöksnäringen och berättar om både utmaningar och möjligheter för Siljan Turism och området i stort att hävda sig i konkurrensen.
- Vi står inför en spännande framtid där vi än tydligare behöver anpassa oss efter våra gästers behov och efterfrågan. Utvecklingen går i en rasande fart och att allt fler använder internet och mobiltelefoner som primär informationskälla påverkar och kommer påverka vårt sätt att arbeta allt mer i framtiden.

Men det är inte bara via digital kommunikation som Genom att Siljan Turism driver turistbyrå i var och en av de fyra kommunerna runt Siljan så har personalen daglig kontakt med både besöksnäringen och gästerna.
- Många gäster kontaktar oss via telefon och mail och vi kan tydligt se hur viktig den personliga servicen blir parallellt med den opersonliga med snabba informationsspridningen på internet.

- Besöksnäringen har alltid varit och kommer även i framtiden vara en av de allra viktigaste affärsområdena för kommunerna runt Siljan. Vi har starka varumärken som Dalhalla, Vasaloppet och Classic Car Week i vår bygd men vi har framför allt en stark tradition och ett stort yrkeskunnande när det gäller att ta hand om våra gäster på bästa sätt när de kommer hit till oss.

- Vi får däremot inte slå oss för bröstet och se tillbaka på det som varit utan måste fortsätta blicka framåt och utveckla och förädla oss och våra produkter och jag ser fram emot att vi i Siljan Turism kan vara en fortsatt starkt bidragande del till att besöksnäringen fortsätter blomstra, avslutar Birgitta Pettersson.


FAKTA – BESÖKSNÄRINGEN I SILJANSBYGDEN OCH SILJAN TURISM

Siljan Turism AB ägs av föreningen Siljan Turism Intressenter ekonomisk förening (68%)  tillsammans med de fyra kommunerna (32%).  Den ekonomiska föreningen som är huvudägare av Siljan Turism har under 2012 haft omkring 580 medlemmar från det lokala näringslivet.  

Siljan Turisms huvudsakliga uppdrag är att samordna marknadsföringen och försäljningen av Siljansområdet till utvalda konsumentgrupper och på prioriterade marknader.  Företaget har 23 anställda och driver fyra turistbyråer i Leksand, Rättvik, Mora och Orsa.

Besöksnäringen i Siljanskommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa omsatte under 2010 2,3 miljarder kronor och sysselsatte 1100 personer. Det gör området till rikets fjärde största destination sett till omsättning relaterad till besöksnäringen, enligt den årliga TEM-undersökning som mäter ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen.


Siljan Turism AB är ett destinationsbolag i hjärtat av turistlänet Dalarna. Vår uppgift är att marknadsföra och sälja en av Sveriges mest populära och attraktiva besöksdestinationer, både nationellt och internationellt.
Siljan Turism, som bildades 1987, ägs av de fyra Siljanskommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa, samt av cirka 580 lokala företag, föreningar och organisationer. Bolaget driver totalt fyra turistbyråer – en turistbyrå i varje Siljanskommun. Huvudkontoret finns i Leksand.