Hushållningssällskapet

Silvermedalj för inspirerande folkhälsoarbete med fokus på matglädje!

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 13:38 CET

Matkonsult Eleonor Schütt, Hushållningssällskapet Väst, har tilldelats Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens silvermedalj

Vid Kungliga Skogs och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari, mottog matkonsult Eleonor Schütt, Hushållningssällskapet Väst, akademiens silvermedalj. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delade ut priset vid akademiens 206:e högtidssammankomst i Stockholms Stadshus.

Matkonsult Eleonor Schütt får priset för hennes osvikliga förmåga att förmedla komplex information på ett lättbegripligt, entusiasmerande och inspirerande sätt, vilket ökat kunskapen om matens betydelse för ett gott liv i allmänhet och folkhälsan i synnerhet bland allmänheten, i skolan och som en del i företagens personalvård.

Motiveringen lyder:

Eleonor Schütt har under 30 år på ett förtjänstfullt sätt ökat kunskapen om matens betydelse för ett gott liv i allmänhet och folkhälsan i synnerhet, bland allmänheten, i skolan, restauranger och som en del i företagens personalvård. Eleonor Schütt är en känd radioprofil på regional nivå och har i sina matprogram lyft fram glädjen och nyttan med bra mat. Hon har medverkat till att lyfta potatisens status genom storytelling och har utvecklat applikationer som gör det enkelt för alla att laga mat
och som dessutom används som läromedel i skolans hem- och konsumentkunskap. Eleonor Schütt har en osviklig förmåga att förmedla tung och komplicerad information på ett lättbegripligt, entusiasmerande sätt som gör att människor inspireras till större kunskaper och ökad matglädje till nytta för konsumenter och företagare inom de gröna näringarna.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens delar årligen ut priser, belöningar och stipendier till förtjänta praktiker, forskare och forskningsförmedlare för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Akademiens silvermedalj delas tillsammans med diplom ut till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. Belöningen uppmärksammar insatser av enskilda personer.

För mer information:

http://www.ksla.se/priser-beloningar/akademiens-priser/akademiens-silvermedalj/

Kontaktuppgifter pristagaren:Eleonor Schütt, Matkonsult, Hushållningssällskapet Väst Tel: 0521 – 72 55 62eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se

Monica Andersson-Skall, VD, Hushållningssällskapet Väst Tel: 0521 – 72 55 01mas@hushallningssallskapet.se

Kunskap för landets framtid

Hushållningssällskapen är en fristående medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.

Våra konsulter erbjuder rådgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom våra landsbygdsutvecklare.

Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.

För mer information gå till http://www.hushallningssallskapet.se