Promosalons Sverige AB

SIMA, internationel jordbruksmässa i Världsklass från 26 februari - 2 mars, 2017 i Paris

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2016 15:37 CEST

SIMA 2017: GLOBAL MOBILISERING

De internationella utställarna visar ökat intresse för SIMA, som lockar besökare från alla delar av jordbrukssektorn. De deltar i stort antal på SIMA, där de respresenterar 40 länder. Bland de nya utställarna finns kinesisk-italienska företaget Lovol Arbos Group och de två koreanska företagen Tongyang och Kamico.

Dessutom finns tre länder på SIMA representerade för första gången, Finland, Indonesien och Japan. Kina och Nordamerika deltar för första gången med nations-paviljonger, och slutligen, har flera länder avsevärt ökat sin utställningsyta, det gäller särskilt Italien, Irland och Tjeckien.

EVENT SOM ÖKAR EFFEKTIVITETEN FÖR ALLA FORMER AV JORDBRUK

SIMA 2017, som samlar hela jordbrukssektorn, erbjuder ett eventprogram som riktar sig mot den stora globala utmaningen "Producera mer och bättre." I programmet ingår följande event:

  • SIMA Africa Summit, som handlar om det avtal som undertecknades av CEMA och FAO.
  • SIMA Dealers’ Day-ting, en dag som ägnas åt informella möten mellan utställare och återförsäljare av maskiner från hela världen. Arrangeras i samarbete med SEDIMA och CLIMMAR och fokuserar på återförsäljarens roll om tio år.
  • Internationella Möten, som ger besökarna ett tvärvetenskapligt perspektiv på de olika typerna av jordbruk med hjälp av experter från flera länder.

LIVET SOM JORDBRUKARE OM 10 år

SIMA ger visionär bild av livet som jordbrukare om 10 år. Det sker inom ramen för "Innovation First", som är en av höjdpunkterna i SIMA. Här illustreras huvudtemat "Livet som en jordbrukare om 10 år" från fyra perspektiv:

  • Digitalisering: Arbete inom jordbruket i en digital tid. Kommer jordbrukare till slut att bli "Prodicenter av data"?
  • Robotteknologi: Kommer det fortfarande att finnas en chaufför i traktorn? Kommer robotar att ersätta traktorer och jordbruksmaskiner ?
  • Bioekonomi: Sökandet efter en ny ekonomisk modell. Kommer bönderna att börja producera sin egen energi?
  • Genforkning: Jordbruk och djurhållning i en Big Data-era. Kan Big Data visa sig innehålla framtidens verktyg?