Promosalons Sverige AB

SIMA-SIMAGENA 2011 MED STARK INTERNATIONELL PRÄGEL

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 09:58 CET

Presskommuniké, November 2010

SIMA-SIMAGENA 2011 MED STARK INTERNATIONELL PRÄGEL

Ett heltäckande evenemang för hela jordbrukssektorn – tillverkare, lantbrukare, uppfödare, småföretagare, frukt- och grönsaksodlare, grossister, distributörer, importörer och kooperativ. Nästa SIMA blir ett viktigt forum för hela den internationella sektorn där 50 % av utställarna och 25 % av besökarna beräknas komma från andra länder än Frankrike. Under mässan arrangeras flera internationella events och aktiviteter i en trevlig och professionell miljö som främjar nya affärskontakter.

SIMA, den enda mässan i världen som täcker in lantbruk, uppfödning och utrustning för miljövänlig energi, har som mål att stödja och bistå besökare som söker moderna jordbrukslösningar. Vartannat år samlar SIMA ungefär 1 300 utställare från närmare 40 länder och lockar nästan 200 000 besökare från över 100 länder inklusive 300 internationella delegationer. Mässans höga internationella prägel pekar på dess viktiga roll som branschkatalysator.

Nyheter på mässan i februari 2011:

 • En Indisk och två Kinesiska samlingsmontrar med tillverkare, expertis och utrustning främjar utbyten mellan dessa länder och besökarna. Dessutom förväntas Nederländerna och Tjeckien bekräfta att de deltar inom kort.
 • Premiär för PARIS 2011 AgriEvolution Conference i Frankrike. Efter Rom 2008 och Orlando 2010 arrangeras den tredje Worldwide Agricultural Equipment Summit av AXEMA (Agricultural Equipment Manufacturers’ Union) med stöd av CEMA (European Agricultural Machinery Committee) på SIMA den 20-21 februari 2011. Målet med konferensen är att analysera den globala utvecklingen och belysa de utmaningar som finns inom jordbrukssektorn. Ca 250 nyckelpersoner inom branschen (internationella företagsledare, politiker, jordbruksorganisationer, tillverkare etc.) kommer att diskutera två huvudteman: jordbruk och jordbruksmaskinindustrin.
 • The International Agricultural Forum, med fokus och diskussioner kring framtidens utmaningar inom jordbruksindustrin. Bland höjdpunkterna kan nämnas: trettio 20-minuters workshops följt av 10 minuters diskussioner arrangerade av TRAME network och ADEME inom ramen för jordbruk och utveckling med miljövänlig energiförsörjning; en serie av tvåtimmars föredrag med huvudtrender inom dagens jordbruk presenterade av välkända branschexperter; fyra rundturer till innovativa, effektiva och hållbara jordbruksföretag; ett unikt föredrag om resultatet från the International AgEng congress och the Ecotech symposium arrangerad av CEMAGREF.

SIMA Press Service: Maud de Valicourt – Isabelle Petit - VENISE RP – Tel.: +33 (0)1 70 08 71 43  veniserp@venise.com

 • CLIMMAR (International Liasson Centre for Agricultural Machinery Dealers and Repairers) deltar genom att arrangera skräddarsydda möten mellan utställare och Europeiska distributionskanaler.
 • Fem länder i fokus: Ett nytt koncept på SIMA 2011 – 5 länder/5 dagar – med planerade möten för utställarna. Konferenser och paneldiskussioner kring jordbruksmaskinbranschen, uppfödning och ekonomi arrangeras för att öka utbytet mellan deltagare på SIMA (utställare, besökare, organisationer etc.) och fackmän från varje land (föreningar, organisationer, förbund etc.). Indien, Polen, Kina, Ukraina och Rumänien är de utvalda länderna under mässan 2011. Rumäniens deltar för första gången på mässan.
 • För första gången uppmärksammas de Afrikanska länderna söder om Sahara (Ghana, Benin, Elfenbenskusten, Senegal, Egypten etc.) och får ett specialerbjudande av mässan. Flera stora kampanjer för att marknadsföra mässan på den övriga internationella marknaden har genomförts. Kommunikationen riktas till över 45 länder, bl. a anordnas presskonferenser och möten med mål att informera potentiella utställare och besökare.  

Alltid på mässan…

 • The Agri-Manager Tour, för andra året: Ett 30-tal stora lantbruk och uppfödningsprojekt från stora jordbruksländer med stort behov av jordbruksutrustning möts under tre dagar (21-23 februari 2011) på en konferens med anpassat tema. Programmet inkluderar en guidad tur på mässan med en professionell guide specialiserad på maskinutrustning, ett halvdagsbesök på INRA (National Institute of Agronomic Research) i Versailles-Grignon och föredrag och debatter kring prisvariationer och framtidens jordbruk. Dessutom arrangeras ett besök på Quaak brothers farm, ett lantbruk med hållbara utvecklingsmetoder, både inom odling och uppfödning. Quaaks Brothers farm ligger 60 km utanför Paris och har bl. a ett solelsystem som precis tagits i bruk. Quaaks brother’s farm är det första jordbruksföretaget i Frankrike som kommer leverera biogas till det nationella nätet.
 • Genomgång av utvecklingen i ett flertal länder med UBI France: Möten mellan utställare och representanter av länder med säljpotential (Mexiko – Kazakstan) med mål att informera om den senaste utvecklingen och utsikterna för dessa länder.

SIMAGENA 2011 - För första gången på SIMAGENA -  the Prim’Holstein Avenir Awards

SIMA är, utöver ett internationellt viktigt event för jordbruksmaskinsektorn, även ett måste för SIMAs avelssektion – SIMAGENA – arrangerad sedan 1994 med nästan 300 djuruppfödare från nio länder och 400 nötkreatur. SIMAGENA år 2011 kommer att möta besökarnas förväntningar med bl. a öppna visningar och internationella visningar med SimBeef försäljning. Dessutom ett digert produktutbud inom avel (djurgenetik, transport av embryon, foder, avelsutrustning etc.). SIMAGENA har skapat ett nytt internationellt evenemang för uppfödare, alltid med fokus på att optimera affärskontakterna inom specialområden och sälja specialistkunskaper:

 • The Prim’Hostein Avenir Awards, arrangerad i samarbete med Prim’Holstein France (PHF), där 150 kvigor presenteras av unga uppfödare.
 • Boskap utan horn visas för första gången på Limousin Open Show, där sex Europeiska länder deltar. SIMAGENA är den första fackmässan som visar kreatur som föds utan horn.
 • Presentation av avelstjurars stamtavlor för att främja högkvalitativt genetiskt material.
 • För första gången på SIMAGENA; morfologisk klassificering med hjälp av IGENITY, för att kora vinnarna i en tävling. Mässan blir den första i sitt slag som använder genetik för att klassificera vinnarna!

Bruno Bechet, Chef på Prim’Hostein France, deltar för första gången på SIMAGENA.  ”Som representant för en av de mest produktiva mjölkkoraserna, vill vi aktivt marknadsföra en ny generation av franska och internationella uppfödare i samarbete med arrangörerna av SIMAGENA. Det har lett till idén att arrangera den första Prim’Holstein tävlingen för unga uppfödare. Evenemanget rimmar väl med idén kring vår French Young Breeders School som grundades för fyra år sedan”.

“De största inköparna kommer till SIMAGENA eftersom de vet att de inte bara kan köpa unik boskap, men också embryos och tjursperma av mycket bra kvalité” tillägger Jean-Luc Kress, Chef för KBS-Genetic, och koordinator av SimBeef försäljningen vilket är känt över hela Europa. Försäljningen tillgodoser de Europeiska kunderna som representerar 50 % av mässans inköpare. Länder som Tyskland, England, Belgien, Luxemburg, Italien och Schweiz är välrepresenterade”.

André Fouchet, Chef på FAGENIA och coordinator på SIMAGENA, sammanfattar: “SIMAGENA – en sann internationell plattform för genetik – är först och främst ett forum för försäljning, inköp och kontakter. Det är ett unikt tillfälle för alla uppfödare, stora som små, att visa upp sin know-how och komma ut på den internationella marknaden med sin boskap. I år är vi extra nöjda med att kunna erbjuda mötesplatser för individuella uppfödare”.

SIMA med några ord

SIMA är en internationell fackmässa för jordbruksutrustning och avel. Vartannat år lockar den 1 300 utställare, 1 400 företag och fler än 200 000 besökare. Mässan strävar efter att bidra till ett effektivt och miljövänligt jordbruk.

SIMA Press Service: Maud de Valicourt – Isabelle Petit - VENISE RP – Tel.: +33 (0)1 70 08 71 43  veniserp@venise.com

Väl mött på SIMA 2011, 20-24 februari 2011 !

www.planet-agri.com

 

För mer information, kontakta mässans svenska representant;

PROMOSALONS SVERIGE AB www.promosalons.se

Kontakt: sweden@promosalons.com, tel: 08-660 40 11, Mobil: 072- 251 57 90