Hebi Health Care AB

Simco lanserar 7 läkemedelsprodukter i Egypten

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 16:57 CET

7 nya läkemedelsprodukter är klara för lansering på den egyptiska marknaden. Marknadsföring startar i slutet av februari och distributionsavtal har tecknats med en ledande läkemedelsdistributör. Ytterligare 3 produkter är under registrering och under den närmaste tiden beräknas ytterligare 15 produkter lämnas för registrering hos hälsomyndigheterna i Egypten.

Simco har byggt upp en marknadsföringsavdelning om 20 personer som skall ta hand om lanseringen.* Hebi Pharmaceutical Raw Material har ingått avtal om förvärv av en farmaceutisk fabrik i Jordanien

Hebi Pharmaceutical Raw Material (Hebi Raw), till 54 % ägt av Hebi Health Care AB
har ingått avtal om att förvärva tillgångarna i Alnejma Bulk Pharmaceutical Co
(Al Nejma), Amman, Jordanien.

Al Nejma tillverkar sterila Cefalosporiner, vilka vidareförädlas ur 7 ACA som produceras av Hebi Raw. Med förvärvet ökas därmed Hebis produktsortiment med produkter med ett högre förädlingsvärde. Vid full integrering beräknas Al Nejma vidareförädla ca 25% av Hebi Raws produktion.

För genomförande av förvärvet har ett nytt bolag, Nejma Hebi Pharmaceutical Industries Co. Ltd, bildats. Bolaget ägs till 81 % av Hebi Raw och till 19 % av säljaren.

Betalning av tillgångarna kommer att ske genom övertagande av Al Nejmas skulder till banker.

Fram till dess förvärvet genomförts har avtal ingåtts om att Hebi Raw skall driva verksamheten i bolaget med fullt produktions- och marknadsansvar.Hebi Health Care AB (publ)


Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär