Medivir AB

Simeprevir finns nu tillgängligt för hepatit C-patienter i Japan, USA och Kanada

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 08:35 CET

Medivir meddelar att simeprevir nu kan förskrivas för behandling av patienter med kronisk hepatit C i Japan, Kanada och USA. Under hösten har simeprevir godkänts på dessa tre marknader, för behandling en-gång-om-dagen under tolv veckor i kombination med pegylerat interferon och ribavirin. Därefter ska endast pegylerat interferon och ribavirin ges i ytterligare 12 eller 36 veckor.

Om Simeprevir
Simeprevir är en NS3/4A proteashämmare som utvecklas gemensamt av Medivir och Janssen R&D Ireland för behandling av kronisk hepatit C tillsammans med andra antivirala läkemedel för genotyp 1 och 4 hos vuxna patienter med kompenserad leversjukdom, inklusive leverfibros.

Simeprevir godkändes för behandling av genotyp 1 hepatit C i Japan i september, och i USA och Kanada i november. I Europa lämnade Janssen-Cilag International NV in en registreringsansökan för simeprevir till de europeiska läkemedelsmyndigheterna (EMA) i april. Ansökan avser behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 och 4.

Fram till idag har fler än 3 700 patienter behandlats med simeprevir i kliniska studier. Simeprevir utvärderas även i flera interferonfria behandlingsregimer med utvalda kombinationer av direktverkande antivirala substanser med olika verkningsmekanismer.


Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i registreringsfas för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland.

Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se