Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Simulatorcentrum erbjuder kunskap och träning på nytt sätt

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 10:25 CEST

 

Västra Götalandregionen och Sahlgrenska akademin står bakom ett nytt simulatorcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med hjälp av simuleringsteknik kan medarbetare lära in och träna nya moment på ett effektivt sätt, enskilt eller i grupp.  

Simulering är en teknik som bygger på att miljöer och situationer återskapas för att så naturtroget som möjligt efterlikna verkligheten. Syftet med detta är att inlärning och träning ska bli så autentisk som möjligt. Inom exempelvis flyget är simulering ett välkänt träningssätt sedan länge.

På det simulatorcentrum som idag invigs i helt nya lokaler på Östra sjukhuset kan såväl blivande läkare och sjuksköterskor som anställda inom sjukvården träna. Fördelen med den simulerade situationen är att man kan träna olika moment om och om igen.  Man kan också göra misstag utan att det får några konsekvenser och direkt få feedback på sitt agerande.

- Det ger möjlighet till ett väldigt bra och effektivt lärande. På så sätt bidrar simulatorcentrum till att öka patientsäkerheten avsevärt inom sjukvården i hela regionen, säger Torben Nordahl-Amoröe, läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset och projektansvarig.

På simulatorcentrum används avancerad datorteknik för att erbjuda de simulerade kliniska situationer där både enskilda medarbetare och team kan pröva sina färdigheter och träna upp sig. Det kan röra sig om patientsimulering där undersökning, diagnostisering och behandling tränas på en datorstyrd docka. Det ges också möjlighet till färdighetssimulering där teknik och skicklighet tränas i samband med särskild ingrepp, som titthålskirurgi eller operationsmetoder med röntgen.
- Det kan också handla om att träna sig på teamarbete i en klinisk situation, där kommunikation och ledarskap är i fokus, betonar Torben Nordahl-Amoröe.  

Verksamheten på simulatorcentrum riktar sig till alla personalkategorier inom hela Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin, på såväl grund- som vidareutbildning.

- Den förfinade tekniken och träningen på simulatorn kommer på så sätt verkligen patienten till godo, säger Torben Nordahl-Amoröe.


Kontaktperson: Torben Nordahl-Amoröe, projektansvarig, läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel. 031-342 81 92, torben.nordahl-amoroe@vgregion.se

Lena Mattsson, Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, tel.  031-786 38 69, 076-024 82 70, lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Göran Samuelsson, pressekreterare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel 031 -342 96 11, 070-666 38 58,  goran.h.samuelsson@vgregion.se


Forskning i samverkan

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av norra Europas största sjukhus. Närmare 300 forskningsprojekt sker i samverkan mellan akademin och universitetssjukhuset.


Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se