Novacast AB

SIMULERINGSORDER TILL NOVACAST TECHNOLOGIES

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:05 CEST

· Tyska Plattenhardt KG investerar i simuleringsprogram
· Intermet utökar tidigare order
· Kundbasen är nu 339 kunder i 40 länder

Plattenhardt KG investerar i NovaCast simuleringsprogram NovaFlow & Solid i syfte att effektivisera beredningen av nya komponenter. Programmet kommer även att används för utveckling och kvalitetssäkring av process och produktion.

Plattenhardt KG i Hattenhofen (Stuttgartområdet) levererar högkvalitativa komponenter i pressgjutet aluminium. Företaget har ett stort antal kunder inom flera segment som ställer höga krav på kvalitet i alla led från egenskaper till leveransprecision. Typen av produkter kan finnas inom några specifika segment såsom automotive, maskin- och reglerteknik. Bland Plattenhardts kunder kan bland annat nämnas Audi, Porsche, Autoliv, Bruss, Continental, Heidelberg, Mahle, Daimler Chrysler och Federal Mogul.

Plattenhardt KG, som ingår i Schweizer Group med 350 anställda, är ett modernt pressgjuteri och arbetar med maskiner upp till 1400 ton. Företagets mål är att vara den självklara partnern för kunder som har krav på högpresterande produkter med hög kvalitet.


I september fick NovaCast en order på processtyrsystemet ATAS av en av världens största gjuterigrupper, Intermet Corp, med huvudkontor i Troy, Michigan, USA. Ordern var till Intermets gjuteri i Neunkirchen, Tyskland. Gjuteriet i Neunkirchen är ett av tre av Intermets gjuterier i Tyskland. Kapaciteten är ca 100.000 årston och antalet anställda är 1000 personer. Kunderna utgörs av flertalet av världens fordonstillverkare såsom Ford, GM, DaimlerChrysler, Toyota och BMW och produktionen utgörs av motorkomponenter och bromssystem. Förhoppningen var att ordern skulle utökas till fler Intermet gjuterier.

Nu har NovaCast erhållit ytterligare order på en specialanpassad ATAS enhet till Intermets gjuteri i Ueckermünde. Gjuteriet producerar c:a 20,000 ton segjärn per år, främst för säkerhetsdetaljer till fordonsindustrin.

Intermet opererar idag totalt 8 järngjuterier och 9 aluminiumgjuterier med en total produktionsvolym av ca 700.000 ton gods till den globala fordonsindustrin. Gruppens omsättning är ca 6,5 miljarder SEK.

Ordervärdet för dessa ordrar uppgår till ca 0,55 MSEK.

För frågor kontakta VD Hans Svensson 0457/386302 eller 070/5652250. Besök vår hemsida www.novacast.se.


Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.