Civilförsvarsförbundet

Vad gör vi i händelse av kris eller krig?

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 13:02 CEST

Bristen på beredskap har nu blivit en debattfråga som engagerar allt fler. Vad gör vi i händelse av kris? Eller krig!
Vem har ansvaret för att alla får mat, vatten, el och värme när alla broar kapats?
Kring den här frågan har det länge rått politisk tystnad. Debatten borde nu komma igång på allvar.
Inte minst med anledning av den livsmedelsstrategi som riksdagen ska besluta om innan sommaruppehållet.
En livsmedelsstrategi värd namnet måste med nödvändighet innehålla en försörjnings- och krisberedskap.
Det finns många slags tänkbara kriser som kan påverka vår överlevnad – naturkatastrofer, medicinska kriser
som pandemier, brist på energiförsörjning, politiska och ekonomiska kriser etcetera.
I dagsläget är det individen som får ta det största ansvaret och kring resten råder viss förvirring. Det saknas klara
direktiv och en övergripande myndighet med operativt ansvar. Samtidigt låter vi det svenska jordbruket gå under
och gör oss mer och mer importberoende. Ska alla bli sin egen lyckas smed?
Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan presenterade i Almedalen sommaren 2015 debattboken
Beredskap i kris – om livsmedelsstrategi och försörjning. Den är skriven av Susanne Gäre och Gunnar
Lyckhage, båda är journalister och författare. I den kan man läsa om den avskaffade beredskapen, om hur sårbart
samhället är och vad vi kan göra för att förstärka det svenska jordbruket och beredskapsmöjligheterna.
Boken Beredskap i kris – om livsmedelsstrategi och försörjning finns att beställa på www.civil.se/butik
Författarna har tidigare skrivit boken Maten och framtiden - vart är vi på väg?

För intervjuer, kontakta Civilförsvarsförbundets förbundsordförande Sven Lindgren, sven.lindgren@civil.se, tel 070-349 03 99 eller författarna, Gunnar Lyckhage, gunnar.lyckhage@onlineforlag.se, tel 073-971 29 30 respektive
Susanne Gäre, susanne.gare@gmail.com, tel 070-652 90 13

Civilförsvarsförbundet arbetar på frivillig och ideell grund för att skapa medvetenhet om de hot och risker som finns i vardagen. Vi arbetar också för att förbättra förmågan att klara kriser i samhället. Detta gör vi genom att utbilda, informera, hjälpa och skapa opinion.Samverkan sker med kommuner, myndigheter, andra samhällsnyttiga verksamheter samt enskilda. Förbundet, en av Sveriges frivilliga försvarsorganisationer, grundades 1937 och har cirka 20.000 medlemmar i hela landet. www.civil.se