Malmö SymfoniOrkester, MSO

Sinaisky och MSO förlänger

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:40 CET

Efter tre år av hyllade konserter, inspelningar och turnéer tillsammans är det en glädje för oss att kunna meddela att Vassily Sinaisky har accepterat en förlängning av sitt chefdirigentskap för Malmö Symfoni-Orkester till och med 31 augusti 2011. Som en gest av goodwill och med anledning av orkesterns ansträngda ekonomiska läge, har Maestro Sinaisky erbjudit MSO en gagereduktion med 25% under denna tid.

MAESTRO VASSILY SINAISKY


I am so happy that the Malmö Symphony Orchestra and I will be continuing our collaboration in the future and look forward to conducting many more concerts for the audience here. The last year has seen financial difficulties for many of the world's artistic institutions, and as musicians we must do whatever we can to help with this situation. I am therefore very pleased to be able to make this gesture to assist the Malmö Symphony Orchestra.*


*Jag är så glad att Malmö SymfoniOrkester och jag kommer att fortsätta vårt samarbete och jag ser fram emot att dirigera många fler konserter för Malmöpubliken. Det senaste året har ekonomiska svårigheter drabbat många av världens musikinstitutioner, som musiker måste vi då göra vad vi kan för att hjälpa till att lösa problemen. Därför är det för mig mycket betydelsefullt att kunna bidra med en sådan här gest för att hjälpa MSO.

DRAGAN BUVAC, VD MALMÖ SYMFONIORKESTER


Det råder ingen tvekan om att Malmö SymfoniOrkester med Vassily Sinaisky som chefdirigent genomgått en fantastisk utveckling! För att lyfta en orkester till dessa nivåer krävs en ansenlig förmåga till både konstnärlig vision och detaljkalibrering. Jag är därför oerhört glad att samarbetet med Maestro Sinaisky förlängs, och att vi därmed håller fast vid den konstnärliga färdväg som varit så framgångsrik. Samtidigt är jag enormt tacksam för den förståelse och lojalitet som Maestro Sinaisky visar gentemot Malmö SymfoniOrkester i den rådande finansiella situationen.

 

 

För ytterligare information och bilder kontakta

 

Helena Linder Jareld

Press & Information

Malmö SymfoniOrkester

Tel 040-630 45 08

helena.linder.jareld@malmo.se

www.mso.se