Sveriges Makalösa Föräldrar

Single mothers in Nepal: ett angeläget 90-konto projekt!

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2014 05:55 CET

Sveriges Makalösa Föräldrar utökar sitt nätverk och kommer under 2014 att starta ett samarbete med Nepal. Sedan 2012 har Sveriges Makalösa Föräldrar ett 90-konto (svensk insamlingskontroll av pengar till välgörande ändamål) och under 2014 kommer RUWON i Nepal att få ta del av 90-konto projektet.

RUWON Nepal arbetar med att stärka ensamstående mödrar få makt över sin egen ekonomi genom att utbilda dem till företagare. I deras projekt “Single Mothers in Nepal - From Poverty to Economic Empowerment” coachas och utbildas ensamstående mödrar till att ta steget att bli egenföretagare.

Kvinnorna utbildas i affärsplan, vinst och förlust beräkningar och affärsutveckling. Dessutom får de ett mikrolån för att starta upp sin verksamhet. Från utbildningsdagarna fortsätter också en form av mentorskap där de coachas vidare av RUWON Nepal.

Att ge mikrolån för uppstart av eget företag och därmed ge hjälp ut ur fattigdom, har visat sig vara framgångsrikt. Organisationen Tech Outreach i Sri Lanka och Malaysia som även de ger ut mikrolån till ensamstående kvinnor, visar att 98 % av kvinnorna återbetalar sina lån och 88 % fortsätter driva sin verksamhet framgångrikt!

Anu Tamang med sina tre barn Arati, Samir och Sabina, är en ensamstående kvinna som fått lån från RUWON Nepal. Detta gjorde det möjligt för henne att köpa en liten tebutik. Tack vare lånet och den utbildning som hon får från sin affärscoach på RUWON Nepal, kan hon förhoppningsvis vända sin situation som mycket fattig ensamstående kvinna i Nepal till att bli självförsörjande.

I en intervju med Anu berättar hon att hon är mycket glad över denna möjlighet och att hon äntligen kan spara lite pengar till sina barn för att ge dem möjlighet att börja skolan.

Vill du hjälpa oss att hjälpa andra?
Vårt kontonummer är: 90 03 15-3. Föredrar du att betala till bankgiro-nummer, är det 900-3153.

Läs mer på: http://www.makalosa.org/verksamhet/stod/90-konto/


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.