Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Sinikka Bohlin vice ordförande för nordisk S-grupp

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:22 CET

Nordiska rådets nuvarande president, dansken Ole Stavad, har valts till ordförande för de nordiska socialdemokraterna i Nordiska rådet.

- Nordisk välfärd är konkurrenskraftig och därför toppar de nordiska länderna de flesta internationella undersökningarna. Välfärd med utbildning, barnpassning, äldreomsorg och ekonomisk trygghet för arbetslösa har skapat samhällen som klarar sig bra i den globala konkurrensen och som kan klara av snabba omställningar. Vi är inte rädda för förändring. Det är en stark socialdemokratisk utgångspunkt för att sätta upp en ännu starkare nordisk agenda, säger den nyvalda ordföranden Ole Stavad.
- Nordiskt samarbete har stöd i alla nordiska befolkningsgrupper. Enligt en ny opinionsundersökning önskar de nordiska medborgarna sig mer nordiskt samarbete. Den utmaningen vill vi gärna leva upp till i den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet, kommenterar Ole Stavad.
- Socialdemokraterna kommer att gå allra längst fram i ett stärkt nordiskt samarbete. Vi ska garantera att Norden utvecklas till en global vinnarregion samtidigt som vi är garanter för en vidareutveckling av våra välfärdssamhällen som både säkrar och förbättrar välfärden till nytta för de nordiska medborgarna, betonar Ole Stavad.
Socialdemokraterna har valt svenska Sinikka Bohlin till vice ordförande.
- Jag ser fram emot den spännande utmaningen med att lyfta det framgångsrika nordiska samarbetet så att det motsvarar globaliseringens utmaningar. Det handlar om att skapa ett miljövänligt Norden som gör våra samhällen mer hållbara och redo för konkurrens, säger Sinikka Bohlin, numera vice ordförande för socialdemokraterna i Nordiska rådet.
- Jag vill vara med i arbetet med att sätta kampen mot människohandel högt upp på agendan i de nordiska länderna. Det handlar om att "se" dem som är mest utsatta och utnyttjade i vårt samhälle, betonar Sinikka Bohlin.
Ole Stavad har varit medlem i Nordiska rådet i perioderna 1994 - 1998 då han bl.a. var ordförande för det dåvarande Europautskottet och sedan medlem igen från år 2001. Han har varit medlem i Nordiska rådets presidium sedan 2002, president för Nordiska rådet 2006 och ordförande för den danska delegationen sedan 2001.
Sinikka Bohlin har varit medlem i Nordiska rådet sedan 2002. Hon var medlem i miljöutskottet tills i år då hon blev medlem i presidiet. I oktober i år blev hon dessutom vald till ordförande för den svenska delegationen i Nordiska rådet.


Ole Stavad
+45 33 37 40 50

Sinikka Bohlin
+46 706 09 67 42