SinterCast

SinterCast resultat oktober-december 2006 samt helårsresultat 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:06 CET

• Periodens fakturering: 5,1 MSEK (3,8 MSEK). Jan-dec: 18,1 MSEK (17,2 MSEK).
• Periodens resultat efter skatt: -2,2 MSEK (-4,8 MSEK), -0,4 SEK/aktie (-0,9 SEK/aktie).
Januari-december: -9,7 MSEK (-12,4 MSEK), -1,7 SEK/aktie (-2,2 SEK/aktie).
• Positivt kassaflödet med 2,7 MSEK uppnått under fjärde kvartalet 2006. Likvida medel
ökade med 21 % från 12,8 MSEK till 15.5 MSEK.
• Serieproduktionsintäkter ökade med 45 % jämfört med 2005 och försäljning av
mätkoppar ökade med 70 %.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Resultat oktober-december 2006 samt helår 2006 final
http://hugin.info/1205/R/1104921/198498.pdf